serigrafie | serigraph

cyklus "Osm sportovních kompozic" | "Eight Sport Compositions"