Revoluční 17, Praha 1, IČ 71791043

+420 731 152 095

ales@knuppgallery.com

PO na objednání | MO by appointment

 

ÚT-PÁ | TUE-FRI 10:30 - 19

SO | SAT 11 - 18

Success! Message received.

Příběh galerie

  Galerie Knupp gallery funguje od února 2013. V umělecky druhovém pojetí rozděluje svůj focus na malbu, sochu a sklo. Její časový profil dává přednost současné tvorbě, s částečným záběrem do 20. století (především grafika a kresba výtvarných legend - K.Lhoták, Toyen, Z.Sýkora, O.Zoubek aj.). V portfoliu současníků naleznete škálu autorů žánrově zabírajících mnoho témat a stylů. Akcent je kladen na to, aby každý z nich tvořil vlastní uměleckou cestu, nekonkurující jinému výtvarníkovi v rámci galerie.

   V letech 2015-17 jsme se aktivně podíleli na primárním trhu umění v USA (Los Angeles, CA). Galerie prošla vývojem od změny jména až po otevření vlastní pobočky v kalifornském Los Angeles (knuppgalleryla.com, DTLA). Velmi přínosná byla též dvojí účast na tamním multikulturním veletrhu současných umění - LA Art Show (2016-17), kterou každoročně navštíví až 60.ooo příznivců umění. Od otevření kalifornského sídla galerie v Downtown LA na podzim 2016 až po jeho dočasné uzavření o rok později jsme v LA uspořádali několik důležitých autorských i skupinových výstav českých umělců.

  Od září 2017 je galerie sloučena na jedné adrese, kde ve dvou patrech návštěvníci mohou obdivovat, a případně i zakoupit, díla, která jsou galerií presentována. Ve spodní části směrem do ulice Revoluční pořádáme autorské výstavy, do ulice Hradební pak v přízemí visí grafika a kresba autorů 20. století. V horní části se můžete procházet jednotlivými oddíly, které jsou tematicky či autorsky rozděleny.

The story of the gallery

  The Knupp gallery has been in operation since February 2013. In an artistically generic concept, it distributes its focus on painting, sculpture and glass. Its time profile gives a preference to contemporary works, with a partial focus in the 20th century (mainly graphics and drawings of art legends - K.Lhoták, Toyen, Z.Sýkora, O.Zoubek, etc.). In the portfolio of contemporary artists, you will find a range of artists of many genres and styles. The emphasis is on each of them to create their own artistic path, unconcerning to another artist within the gallery.

   In the years 2015-17, we actively participated in the primary art market in the USA (Los Angeles, CA). The gallery has evolved from changing its name to opening its own branch office in Los Angeles, California (knuppgalleryla.com, DTLA). It was also beneficial to participate at the local multicultural contemporary art fair - the LA Art Show (2016-17), which is attended by up to 60.oooo art lovers each year. Since the opening of the Californian gallery headquarters in Downtown LA in autumn of 2016 and its temporary closure a year later, we have held several important solo and group exhibitions of Czech livings artists.

  Since September 2017, the gallery has been merged into one address in Prague, where visitors can admire and possibly buy works on the two floors, which the gallery presents. In the lower part towards Revoluční street we hold solo exhibitions, and the graphic and drawing of the 20th century artists hang on the wall in the other ground floor room towards Hradební Street. At the top floor, you can browse through individual booths that are thematically subdivided.