Knupp gallery a Renata Retrová

vás srdečně zvou na výstavu

"SECRETS OF DEPTHS"

vernisáž 5.10.22 od 19 hod

Revoluční 17, Praha 1

Výstava potrvá do 30.10.22

 

PO na objednání

ÚT - PÁ 10:30 - 19 hod   

SO 11 - 18 hod

Knupp gallery and Renata Retrová

 

cordially invite you to a solo show

"SECRETS OF DEPTHS"

opening on Oct 5th at 7pm

Revoluční 17, Praha 1

Exhibition til Oct 30th, 2022

 

MO by appointment

TUE - FRI 10:30 - 19 hrs

   SAT 11 - 18 hrs

Výrazným charakteristickým znakem obrazů od Renaty Retrové jsou jemné barevné přechody, často ztrácející se ve větších plochách plátna. Autorka však ovládá i protichůdnou techniku malby špachtlí, kterou ve výsledku vytváří pastózní hrubé povrchy naznačující obrysy znázorněných krajin, květin a stromů. 

Její obrazy umí vyzařovat stoický klid stejně jako diváka zavalit rozrušením. Ojediněle maluje i portrét, který ve většině případů ovládá jakési temno a "nejisté okolí". Z Renatiných obrazů lze snadno vyčíst smysl pro duchovno, harmonii, stejně tak podprahové vyobrazení náhlých životních událostí.

A distinctive feature of Renata Retrová's paintings are subtle color transitions, often lost in larger areas of the canvas. However, the artist also masters the contradictory technique of palette knife painting, which results in pasty rough surfaces indicating the contours of the depicted landscapes, flowers and trees.

Her paintings can radiate stoic calm as well as overwhelm the viewer with excitement. Rarely, she also paints a portrait, which in most cases dominates a kind of dark and "uncertain environment". From Renata's paintings, one can easily read a sense of spirituality, harmony, as well as a subliminal depiction of sudden life events.