10-11/2019

I po skončení výstavy je v galerii vystavených 8 - 10 soch od P. Nižňanského.
Ostatní lze po dohodě přivézt k nahlédnutí či objednat odlitek.

Knupp gallery 

vás srdečně zve na skupinovou výstavu děl od Petra Nižňanského

& Oldřicha Kulhánka:

"sochy & grafika"

Revoluční 17, Praha 1

výstava potrvá do 17.11.19

PO-PÁ 10:30-19 hod,   SO 11-18 hod

CZ: Peter Nižňanský

se narodil 7. července 1956 v Dunajské Strede na Slovensku. Studoval na Střední škole uměleckoprůmyslové v Bratislavě, obor kamenosochařství, a posléze na Akademii výtvarných umění v Praze, v ateliéru profesora Jiřího Bradáčka.

 

Věnuje se především tvorbě soch a plastik, monumentálních i komorních, příležitostně též reliéfů a medailí. Jeho plastiky jsou mistrně modelované a brilantně realizované převážně v cínu nebo bronzu. Charakteristického vyznění svých děl dosahuje osobitým uchopením sochařské hmoty.

 

Jeho dílo se nachází ve sbírkách Ministerstva kultury a v mnoha soukromých sbírkách po celém světě. Své sochy prezentuje jak na samostatných výstavách v České republice, na Slovensku a v zahraničí (Chicago, Paříž, Dijon, Reims, Toulouse, Nice atd.), tak v rámci mnoha kolektivních výstav českých a slovenských autorů. Je členem Sdružení Q.

Peter Nižňanský žije a tvoří v Praze.

 

EN: Peter Nižňanský

was born on July 7, 1956 in Dunajská Streda, Slovakia. He studied at the School of Applied Arts in Bratislava, major stone sculpture, and, afterwards, at the Academy of Fine Arts (AVU) in Prague at the studio of Professor Jiří Bradáček.

 

Peter Nižňanský’s creative activity consists predominantly of statues and sculptures, monumental as well as intimate, occasionally also of reliefs and medals. His creations are masterfully modeled and brilliantly executed using his specific and for him characteristic technique.

 

His works of art can be found in the collection of the Ministry of Culture and in numerous private collections throughout the world. He is presenting his statues at individual exhibitions in the Czech Republic, in Slovakia, and abroad (Chicago, Paris, Dijon, Reims, Toulouse, Nimes, etc.) as well as at many collective exhibitions of Czech and Slovak authors. He is a member of the Association Q.

Peter Nižňanský lives and works in Prague.

Knupp gallery

cordially invites you to a group show of works by Peter Nižňanský

& Oldřich Kulhánek:

"sculptures & graphics"

Revoluční 17, Praha 1

exhibition until Nov 17th, 2019

MO-FRI 10:30 -19,   SAT 11-18

CZ: Oldřich Kulhánek

se narodil 26. února 1940 v Praze. Studoval na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze v ateliéru profesora Karla Svolinského. Patří k předním českým grafikům a kreslířům posledního půlstoletí. Ve své tvorbě se věnoval leptu, litografii i kresbě. Ilustroval řadu významných literárních děl. Je autorem současných českých bankovek a také více než čtyřiceti poštovních známek.

 

Jeho dílo je zastoupeno v mnoha světových sbírkách výtvarného umění, mezi něž patří Albertina (Vídeň), Centre G. Pompidou (Paříž), Bibliothèque Royale de Belgique (Brusel), Library of Congress (Washington, D. C.) a Art Institute (Chicago). Za svou tvorbu získal mnoho domácích i mezinárodních ocenění. Zemřel 28. ledna 2013 v Praze.

 

 

 

EN: Oldřich Kulhánek

was born on February 26, 1940 in Prague. He studied at the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague, at the studio of Professor Karel Svolinský. Oldřich Kulhánek ranks among the leading Czech printmakers and draughtsmen of the past fifty years. In his works, he used techniques of etching, lithography and drawing.  He illustrated numerous important literary works. He is the author of current Czech banknotes and also of more than forty postage stamps.

 

His art is represented in many collections around the world, including the Albertina (Vienna), the Centre G. Pompidou (Paris), Bibliothèque Royale de Belgique (Brussels), the Library of Congress (Washington, D. C.), and the Art Institute (Chicago). He received many Czech and international awards for his work. Oldřich Kulhánek passed away on January 28, 2013 in Prague.

Barevný odstín a světlost fotek je relativní funkcí počtu Kelvinů a Lumenů osvětlení v daném místě. 

The hue and lightness of the images is a relative function of the number of Kelvin and Lumens illumination at a given location.