Martin Patřičný

Martin Patřičný se narodil r. 1955 v Praze

  Řemeslu se vyučil soukromě u svého strýce (řezbářství a soustružení dřeva). Po maturitě na gymnáziu prošel celou řadou zaměstnání (prodavač, aranžér, řidič, skladník, dřevorubec atd.). Zhruba od roku 1988 se plně věnuje výtvarné práci se dřevem. Žije a pracuje v Debrnu u Kralup nad Vltavou.

  Byl spoluautor scénáře a průvodce 26 díly velkého televizního dokumentu Kus dřeva ze stromu - Nadace Dřevo pro život, režie Bedřich Ludvík, ČT 2/ 2008, 2009,10...2014-5 Tv. NOE

  V r.2000 s Václavem Větvičkou a Hanou Hegerovou vyhlásili Den stromů, původně Den stromů a dřeva, 20.10.2000 - poprvé. Národní muzeum je podpořilo výstavou Den stromů, M.Patřičný, J. Michálek. Podpora od nadace Partnerství.

  Patřičný má za sebou přes sto výstav v tuzemsku, např. 1993 - Rudolfinum,Praha, 1995- Lichtenštejnský palác, HAMU, 1998 - Obecní dům a Národní muzeum v Praze, 2002 - Akademie věd… Pro For Arch připravil dvě rozsáhlé výstavy o dřevě. Byl patronem výstavy Umění dřeva na veletrhu Dřevostavby.

Martin Patřičný was born in 1955 in Prague.

 

 

  He learned his craft from his uncle (wood carving and turning). After graduation from a secondary school he worked in a number of jobs (shop assistant, window-dresser, driver, stock-keeper, woodcutter, etc.). Since about 1988 he has been fully concentrated on the art of wood carving. He has been living and working in Debrno near Kralupy nad Vltavou.

  He was co-author of the screenplay and guide of 26 pieces of a large TV document Wood Piece from a Tree - Wood for Life Foundation, directed by Bedřich Ludvík, ČT 2/2008, 2009,10 ... 2014-5 Tv. NOAH

 

  In 2000, with Václav Větvička and Hanna Hegerová, they declared the Day of Trees, originally the Day of Trees and Wood, 20.10.2000 - for the first time. The National Museum is supported by the exhibition Tree Trees, M. Patrice, J. Michalek. Support from the Partnership Foundation.

 

  Patřičný has over one hundred exhibitions in the Czech Republic, eg 1993 - Rudolfinum, Prague, 1995 - Lichtenstein Palace, HAMU, 1998 - Municipal House and National Museum in Prague, 2002 - Academy of Sciences ... Pro For Arch prepared two large exhibitions on wood. He was the patron of the Wood Art exhibition at the Wood Trade Fair.