03/2019

Knupp gallery a Lukáš Havrda

 

vás srdečně zvou na autorskou výstavu

"ŘEKA ŽIVOTA"

Vernisáž 5.3.19 od 19 hod

Revoluční 17, Praha 1

Výstava potrvá do 25.3.19

PO-PÁ 10-19 hod,   SO-NE 11-18 hod

Knupp gallery and Lukáš Havrda

 

cordially invite you to a solo show

"RIVER OF LIFE"

opening on Mar 5th at 7pm

Revoluční 17, Praha 1

Exhibition lasts until Mar 25th, 2019

MO-FRI 10-19 hod,   SAT-SUN11-18 hod

Malíř Lukáš Havrda (1987) náleží k autorům mladší generace, která se mnohdy navrací k tradičním malířským technikám. Také tématy Lukáš tíhne k zachycování běžné reality, kterou však do jisté míry transponuje či zastírá po svém. Jedná se tedy o jakýsi návrat k věrnému či realistickému zpodobňování, ale i reflexi aktuálních proudů mezinárodní umělecké scény v čele s německými a rumunskými školami. Havrdovy obrazy nejsou pasivními realistickými dokumenty, ale ani nevázanou hrou bez pravidel. Skutečné pohledy a objekty se více či méně prolínají s vlastní imaginací, až přízračnou poetikou a s několika vizuálními i významovými plány.

The painter Lukáš Havrda (1987) belongs to the authors of the younger generation, who often return to traditional painting techniques. Also, the themes of his tend to capture common reality, but to some degree he transposes or conceals himself. This is a kind of return to faithful or realistic representation, but also a reflection of the current streams of the international art scene headed by German and Romanian schools. Havrda’s paintings are not passive realistic documents, but they are not an unbounded game without rules. Real views and objects mingle more or less with their own imagination, with fancy poetry, and with several visual and meaningful plans.

náhled obrazů z výstavy | exhibition paintings preview