Leoš Smejkal & BYSTRO DESIGN

Pro Smejkalovu tvorbu je charakteristická nezaměnitelnost, originalita, neustálé hledání nových možností v oblasti výtvarné, technologické a řemeslné, důsledné lpění na komplexní kvalitě děl, která svou náročností představují jeden z vrcholů současného sklářského umění. V posledních letech se Smejkal věnuje novému hledání pomyslných hranic sklářské tvorby ve službách nového výrazu. V součinnosti se sklářskou hutí experimentuje ve využití náročné a ve světě ojedinělé techniky grál, která pro něho představuje novou výzvu a inspiraci. (zdroj: czechselection.eu)

 

BYSTRO DESIGN je renomovaným designérským studiem, které založili Dagmar Pánková (nar. 1971) a Leoš Smejkal (nar. 1973) v roce 2005. Studio má široký záběr od navrhování šperků, svítidel a designu skleněných produktů po tvorbu jedinečných skleněných objektů. Vždy s důrazem na dokonalé řemeslné zpracování. Dagmar Pánková kromě toho působí jako odborná učitelka malby na sklářské škole v Kamenickém Šenově.

Smejkal's work is characterized by the unmistakable nature, the originality, the constant search for new possibilities in the field of art, technology and craftsmanship, consistent clinging to the complex quality of the works, which are one of the highlights of contemporary glass art. In recent years, Smejkal has dedicated himself to the new search for imaginary borders of glassmaking in the service of a new expression. In collaboration with the glassworks, he experiments in the use of demanding and world-unique techniques, a grail that presents him with a new challenge and inspiration. (source: czechselection.eu)

BYSTRO DESIGN is a renowned design studio founded by Dagmar Pánková (b. 1971) and Leoš Smejkal (b. 1973) in 2005. The studio has a wide range from designing jewelry, lighting and designing glass products to creating unique glass objects. Always with an emphasis on perfect craftsmanship. In addition, Dagmar Pánková works as a professional painting teacher at the Kamenický Šenov Glass School.