8 - 9/2019

Knupp gallery a Bohumil Eliáš ml.

 

vás srdečně zvou na autorskou výstavu

"ENIGMA"

vernisáž 15.8.19 od 19 hod

Revoluční 17, Praha 1

Výstava potrvá do 5.9.19

PO-PÁ 10-19 hod,   SO 11-18 hod

Knupp gallery & Bohumil Eliáš Jr.

 

cordially invite you to a solo show

"ENIGMA"

opening on Aug15th at 7pm

Revoluční 17, Praha 1

Exhibition lasts until Sept 5th, 2019

MO-FRI 10-19 hrs,   SAT 11-18 hrs

Bohumil Eliáš ml. (*1980) žije a pracuje v Kosoři u Prahy. Po absolutoriu na pražské Akademii výtvarných umění v ateliéru figurálního sochařství prof. Jana Hendrycha zaměřil svůj zájem také k malbě a ke sklu v podobě tavených či lepených plastik. Některá díla realizuje také v bronzu či v jiných sochařských materiálech.

Práce Bohumila Eliáše ml. se nejčastěji zaměřují k architektonicky pojaté konstrukci liniových struktur a pevných tvarů, které se však v mnoha případech vzdalují reálné skutečnosti. Volí cestu oproštěnou od expresivní barevnosti, složitosti prolínajících se plánů a především zbavenou dějovosti příběhů.

Bohumil Elias Jr. (* 1980) lives and works in Kosoř near Prague. After graduating from the Academy of Fine Arts in Prague in the studio of figural sculpture of prof. Jan Hendrych also focused his interest on painting and glass in the form of fused or glued sculptures. He also works in bronze and other sculptural materials.

 

The work of Bohumil Eliáš Jr. most often focuses on architectural constructions of linear structures and solid shapes, which, however, in many cases move away from real reality. He chooses a path free of expressive color, complexity of overlapping plans, and above all deprived of the storyline.

náhled obrazů a plastik z výstavy | exhibition paintings and glass sculptures preview