Bohumil Eliáš Sr. (1937 - 2005)

Vzdělání

1954 – 1957: Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod

1957 – 1963: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, ateliér monumentální malby a skla, prof. Josef Kaplický

Bohumil Eliáš je tvůrcem, který se svou mnohotvárnou originální tvorbou zapsal do českého a světového kontextu ateliérového skla 20. století jako nezaměnitelná autorská osobnost s velkým uměleckým i lidským charismatem, nepsanou autoritou i ryze lidskou schopností spojovat ostatní kolem sebe.

skleněné plastiky (zdroj: wikipedia.org)

 

Eliáš byl výjimečným typem tvůrce, který se intenzivně a bez rozkolísanosti v kvalitě tvorby pohyboval souběžně v poloze sklářské i malířské, která měla stále silnější tendenci překročit svůj rámec i do oblasti tvorby ze skla. Sám autor později často formuloval své zaměření takto:
Především se pokládám za malíře. I když se rád dotýkám jiných sklářských disciplín, ponejvíce se koncentruji na malbu skla, souběžně s malbou obrazů, grafikou atd. Vidíte, že v mém ateliéru stojí vedle sebe malované skleněné objekty a obrazy. Vzájemně se doplňují a inspirují. Jsem totiž přesvědčen, že pokud má dojít k posunu skla, nejen malovaného, pak jen v souvislosti s kvalitami architektonicko-malířsko-sochařskými. Nemám na mysli pouhý přenos, ale vzájemné vazby. Jestliže chce mít umělecké sklo nadějnou budoucnost, pak se musí autoři otevřít i vlivům z jiných uměleckých oblastí.

 

Obě polohy, sklářská a malířská, byly až do poloviny 80. let ve své nezávislosti poměrně vzdálené. Malba stála při práci s vrstveným sklem spíše v pozadí, neboť tato technika jí v tehdejší své podobě neposkytovala možnost výrazněji se uplatnit.
 

Převratnou pro další autorův vývoj byla druhá polovina 80. let. Při účasti na IGS Sympoziu v Novém Boru v roce 1985 se mu naskytla příležitost uplatnit svou malbu na vyfouknuté duté tvary a tak i možnost spojit jeho bytostnou potřebu malířského vyjádření se sklem. Začaly vznikat práce, využívající pro malbu prostorovou formu skla a jeho specifické vlastnosti jako nezastupitelný ozvláštňující fenomén. Tyto nové podněty proměnily Eliášův malířský rukopis na plátnech i na skle do rukopisně zcela svébytného výrazu. Jde téměř vždy o výrazný vizuální atak diváka, charakteristický nevázanou expresivní barevností a zároveň o autorovou radostnou hrou, ve které je, co do použitých prostředků, vše dovoleno. Fantazijní hravost a tvarové zkratky až na pomezí abstrakce vedle naturalisticky zpracovaných detailů, skrumáže tvarů, narušování a prostupování se prostorových plánů, pevné monochromní plochy vedle živelného gesta štětcem či subtilní kresebné linky, absolutní výraz plošnosti vedle trojrozměrně pojaté objemovosti, uplatněné drobné dekory, asambláže z drátěných pletiv, mřížek, mušliček atd.
 

Zásluhou takto vyhraněného rukopisu jeho malířského vyjádření vznikl silný a originální výraz, který přinesl autorovi nejen zásluhu v „znovuobjevení“ nedekorativní malby pro ateliérové sklo, ale také výsadní postavení v této oblasti. Pro autora znamenal konečné spojení malovaného obrazu se skleněnou plastikou.
 

Výchozím bodem Eliášovy polohy malovaných skleněných objektů – obrazů se posléze od 90. let staly prořezávané a v peci reliéfně tvarované desky plochého skla, mnohdy monumentálních rozměrů. Samotný skleněný tvar byl téměř vždy důsledně oproštěn od lákavých efektů sklářských technik a fines. Stal se nehmotným nositelem, který je ve výsledném výrazu určován malbou zatavovanými barvami. Oproti mlčenlivé střídmosti broušených hranolů působí tato díla mnohotvárností malířského projevu mnohdy doslova jako barevná exploze. Sklo umožnilo autorově malbě obejmout prostor, vneslo do ní magickou světelnou hru lazur a trojrozměrné rozvinutí malby do imaginativních prostorů mimo realitu objektu samého.

Bohumil Eliáš Sr. (1937 - 2005)

Education

Secondary Applied Arts School of Glassmaking in Železný Brod, later, between 1957 and 1963, at Professor Josef Kaplický’s studio of monumental painting and glass at the Prague Academy of Art, Architecture and Design

The Two Eliášes

 

Bohumil Eliáš Sr. (1937-2005) was a leading figure of the 20th-century Czech studio glass scene who, with his versatile and original work, also earned renown in the international context of modern glass art as a unique artist and respected artistic personality.

Eliáš’s natural artistic talent developed through his studies at the Secondary Applied Arts School of Glassmaking in Železný Brod, later, between 1957 and 1963, at Professor Josef Kaplický’s studio of monumental painting and glass at the Prague Academy of Art, Architecture and Design. There he had time to develop his painterly perception and personal style of working with colour that had, from the outset, been dynamic. At the same time, however, his orientation towards glass became more pronounced. The mutual connection between these two artistic fields would subsequently form the definitive basis of Eliáš’s artistic expression.

 

A milestone in the development of Eliáš’s glass sculpture came in 1975. In producing windows for the Gothic Church of the Virgin Mary in Dobříš near Prague, he was the first to use the principle of the horizontal layering of forms cut out of sheet glass. He then applied this visually effective means of working with glass in a series of monumental projects for architecture. At the same time, the layering of glass plates became one of the main areas of his private form of expression in free glass sculptures. These sculptures were initially based on the interplay of plastic forms modelled by the fragmented refraction of light at the edges. From the early 1990s, however, he began using paint on the individual layers in order to create the illusion of deep inner spaces in the material of the block. He reduced his shapes to simple cylinders and prisms modified by cutting. Using this technique he created objects reminiscent of steles that were monumental in their silent strictness.

 

Painterly feeling formed the unifying basis of Eliáš’s artistic personality, which is why, parallel to his glass sculpture, he was also active in the field of painting. Until the mid-1980s these two areas had specific and distinct expressive characteristics. Both artistic paths merged into a new form in 1985, when Eliáš had the opportunity to apply his dramatic painting on blown hollow glass forms. He began producing work that used the spatial form of the glass shape for painting as well as involving its special light-based qualities. For Eliáš these works meant a definitive fusion of painting and glass sculpture.

 

The point of departure for Eliáš’s painted glass object-pictures was, from the 1990s, bent and relief-shaped flat glass sheets. The glass shape became the bearer of painted compositions that drew on the entire diversity of Eliáš’s original expression. Glass enabled paint to span space, imbuing it with a magical play of light in the form of translucent paint layers and allowing it to develop three-dimensionally into imaginative spaces beyond the reality of the object itself.

 

Bohumil Eliáš’s art was, from its very beginnings, an elemental eruption of the pure need to create. He did not look for new forms simply to make his work more individual. He chose unusual techniques and combinations because he felt them to be a necessity in fulfilling his ideas. He employed expressive colour and formal diversity to the full.

Eliáš’s fruitful artistic career lasting over forty years came to an abrupt end just at the moment when, with his renowned intense enthusiasm for creating new forms in his work, he was beginning to develop new forms of his work and formulate a distinct expression in his glass and in his painting. His sculptures and paintings remain in dozens of collections, both public and private, in the Czech Republic and other countries as works by an exceptionally inventive and independent artist of international significance.

Bohumil Eliáš Jr. (1980) also focused his artistic interest on glass. In contrast to his father, however, following the completion of his studies at the Secondary Applied Arts School of Glassmaking in Kamenický Šenov he chose to study at Professor Jan Hendrych’s studio of figural sculpture at the Prague Academy of Fine Arts, graduating in 2007. He now develops his artistic expression through painting in the form of molten-cast glass sculptures. He has also produced several works in bronze and other sculptural materials. In this diversity of individual areas, he follows on from the dynamic creative range of his father. However he himself chooses a different path that is free of expressive colour and the complexity of mutually connected planes, one that is above all devoid of the narrative features of stories. This does not mean that it is any less sensitive but simply that it has a different orientation. The dramatic actions of the ‘theatre of the world’ are substituted by plays on the composition of shapes, details, and fragments of objects.

 

 

Produced in painted layered glass, Bohumil Eliáš Jr.’s work is most often focused on the architecturally conceived construction of linear structures and rigid forms. In his enclosed forms he creates subtle shimmering compositions. His experiences in the field of free figural expression in plaster and bronze as well as his sculptural perception of forms are applied in his melted-glass sculptures whose appearance has its roots in the sculptural rediscovery of realities. A frequent source of inspiration is provided by fragments of ancient architectural wholes set in an artistic context. In this sense we can clearly see Eliáš’s fascination for the theme of the bridge and the window in a visual enchantment with the harmony of forms itself, though also with more profound symbolic contexts. The monochrome mass of the glass is softly modelled by the light that penetrates it, giving the sculptures a sense of silent mystery.

Eliáš is, however, often fascinated by the independent sculptural quality of the tiniest detail without complicated symbolic connections. Damaged machine parts, discarded remnants of materials and quotations of the shapes of construction elements, sometimes also in contrasting material execution, are incorporated into the expression of a monumental whole. Their deliberately fragmentary character makes us think about their original completeness.

Eliáš’s painting has much in common with the original stylistic purism and strictness of his expression in glass. His paintings have their thematic starting point in elements similar to those that appear in his glass. The pictorial area is often articulated by geometrical configurations stemming from the fragments of various realities, ranging from iron girders to the bizarre structures of cut sheet metal. These motifs are often rhythmically repeated until they form simplified abstract compositions that enter imaginary free space lacking the specific basis of events rooted in meaning. His painting, like his glass, is characterised by a reduced intensity of colour.

Bohumil Eliáš Jr. ranks among the most promising and diligent figures of the youngest generation of Czech glass artists. His perception of objects has enabled him to create his own authentic forms of expression and continue along the artistic path of his celebrated father.

Mgr. Ivo Křen, curator of the glass collection at the East Bohemian Museum in Pardubice, Czech Republic