top of page

Victor Vasarely

Victor Vasarely (1906 - 1997) - serigrafie z cyklu "Osm sportovních kompozic", který byl vydán pouze v nákladu 20 výtisků. Toto je tisk č. 4. 

Victor Vasarely byl maďarsko-francouzský malíř, grafik a sochař, obecně znám jako jeden z hlavních představitelů opt artu a kinetického umění. V roce 1955 ve svém Žlutém manifestu formuloval myšlenku šíření uměleckého díla v sériích. 

Výstavy v Knupp gallery

bottom of page