top of page

Václav Rubeška

Václav Rubeška patří k současným sochařům ztvárňujícím plastiku formou tepání a následného svařování. Technicky a technologicky jde o velmi náročný postup.

Jeho základní doménou je figura - anatomicky zvířecí či lidská. Rubeškova tvorba klade důraz na vyjádření surovosti zpracovaného kovu. Tím je ocel, mosaz či bronz. Výsledné plastiky jsou v případě zvířat často v pohybu či v tenzní poloze vyjadřující napětí okamžiku. V případě postav lidí se drží torzních tvarů.

Práce se zvoleným kovem autorovi dovoluje tvořit skulptury velmi skicového až abstraktního rázu, kdy vytepe pouze rámcové siluety postav. V opačném směru vznikne plastika detailně zpracována tak, že budí dojem odlitku.

Václav Rubeška rád ve svých pracech ukazuje široké možnosti tepání kovů. Ve výsledku vznikají drobné, ale i nadživotní plastiky. Autor pracuje výhradně s galerií Knupp, která jeho tvorbu presentuje jak v ČR, tak na Západním pobřeží USA.

Výstavy v Knupp gallery

bottom of page