top of page

Tomáš Kubík

Tomáš Kubík získal jako absolvent Hollarovy grafické školy a AVU u profesora Zdeňka Berana jedno z nejlepších malířských vzdělání své doby u nás i ve světě. Označení Beranovci je již jistý trademark a pojem, který označuje malířskou generaci obdařenou technickou bravurou úspěšnou v Čechách i zahraničí.

Kubíkovo dílo čerpá ze studia starých mistrů, k nimž i otevřeně odkazuje a zároveň je posouvá s jistou manýrou a eklekticismem do současného světa. Vzniká tím nesmírně podmanivé dílo, které odněkud známe, ale kterému musíme zároveň znovu porozumět a nově ho interpretovat. Z ciziny takto jmenujme například fenomén Michaëla Borremanse, který dal nově ožít a mluvit dílu holandských mistrů.

V díle Ignudo I. vidíme jasný odkaz na známý obraz Michelangela Buonarroti stejného názvu ze stropu Sixtinské kaple. Ignudo tu v úžase a strnutí hledí na zjevení, které je nám odepřeno. V jeho tváři vidíme na místo úžasu z osvícení úšklebek či smích. Smích k divákovi či sám ze sebe, jak jej známe z nekonečných digitálních selfie dnešního světa.

Co však spojuje Kubíkův obraz s obrazem Michelangela je styl, technická dokonalost i nádherná barevnost obrazu. A stejně jako Michelangelo zúročil ve své fresce vše, co se v jednotlivých etapách svého malířského života naučil, jedná se i u Tomáše Kubíka o jeho vrcholné dílo.


Výstavy:

2021 – 2022 ModPortrait, Artelibre Gallery Zaragoza, MEAM Museum Barcelona. // 2021 Royal Society of Portrait Painters Annual Exhibition, London, United Kingdom. // 2021 Figurativas 2021, MEAM Museum, Barcelona. // 2021 Tomáš Kubík – Michelangelo v Lockdownu, Samostatná výstava, Galerie Art Mozaika, Praha. // 2020 – 2021 15th International ARC Salon Exhibition, Los Angeles, USA. // 2020 La Art Show, Los Angeles, USA. // 2019 – 2020 Figurativas 2019, MEAM Museum, Barcelona. // 2019 – 2020 Už je nejhůř, Galerie 90°, Černošice. // 2019 Tomáš Kubík – Kresby, myšlenky, záznamy…, Samostatná výstava, Zimní refektář Strahovského kláštera, Praha. // 2019 Arista Art Spoon, Villa Baruchello, Porto Sant Elpidio, Itálie. // 2017 Fascinace realitou, Muzeum moderního umění, Olomouc. // 2015 Kresby – Samostatná výstava, Alina Gallery, Karlovy Vary. // 2004 Diplomanti AVU, Veletržní palác, Praha. // 2003 ARTTODAY Group, Galerie Nová síň, Praha. // 2002 Tomáš Kubík – Selected paintings and drawings, Samostatná výstava, Gallery Design Lab, Miami, Florida. // 2001 Malířská škola profesora Z. Berana, Wortnerův dům AJG, České Budějovice. // 2000 Akademie výtvarných umění 2000, Mánes, Praha. // 1997 Výstava ateliéru profesora Berana, Galerie U prstenu, Praha.

Ocenění:

2021 Obraz „Inner Rage (Autoportrét s figurýnou)“ se umístil v soutěži Figurativas 2021, kterou pořádá MEAM Museum v Barceloně. // 2021 Obrazy „David v renesančním stylu“ a „Valeria“ byly vybrány na prestižní výstavu Royal Society of Portrait Painters Exhibition, v Londýně. Portrét „David v renesančním stylu“ byl oceněn nadací Burke’s Peerage Foundation – Award for Classically Inspired Portrait. // 2020 Umístění v soutěži 15th International ARC Salon Exhibition, Los Angeles, USA. // 2019 Obraz „Máří Magdaléna“ se umístil v soutěži Figurativas 2019, kterou pořádá MEAM Museum v Barceloně. // 2004 Obraz „Scény z manželského života“ zakoupila Národní galerie v Praze a je vystaven ve stálé sbírce NG ve Veletržním paláci v Praze. // 2001 Vítězství v soutěži o reprezentativní portrét rektora Karlovy Univerzity prof. JUDr. Karla Malého. Portrét je vystaven v pražském Karolínu v rámci unikátní výtvarné galerie portrétů rektorů Univerzity Karlovy (od roku 1882). Více zde. // 2000 Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty za mimořádné výsledky ve studiu a tvůrčí činnosti oboru Malba. // 1998 Cena rektora Akademie výtvarných umění v Praze. // 1998 Ateliérová cena.

Výstavy v Knupp gallery

bottom of page