top of page

Pierre Joseph Mousset

Pierre Joseph Mousset (1850 - 1894) - "Nahá otrokyně" - olej na plátně, 103 x 190 cm / 153 x 240 cm

Pierre Joseph Mousset studoval práva, ale rychle našel své povolání v malbě. Pod vedením svého učitele mistra Villara si Pierre udržel studium. Byl velmi inspirován díly Eugena Delacroixe, kterého obdivoval. Koncem roku 1880 začal vystavovat velkoformátové obrazy ze svého ateliéru na východě Paříže. Oženil se s Jacqueline Offenbach, nejmladší dcerou skladatele Jacquese Offenbacha. Několik jeho děl bylo oceněno na oficiálních veletrzích.

Jeho působivé ženské akty, byly zcela v souladu s dobou a byly vřele vítány v oficiálních kruzích. Hlavním tématem, na které často maloval, byla smrt Kleopatry. Fascinace Francií, tehdejším Orientem a její kouzlo v myslích Evropanů, inspirovalo umělce k zachycení a zobrazení Orientu prostřednictvím vlastní představivosti. Mousset je v současnosti považován za nedoceněného francouzského autora.

Výstavy v Knupp gallery

bottom of page