top of page

Peter Nižňanský

Peter Nižňanský se narodil 7. července 1956 v Dunajské Strede na Slovensku. Studoval na Střední škole uměleckoprůmyslové v Bratislavě, obor kamenosochařství, a posléze na Akademii výtvarných umění v Praze, v ateliéru profesora Jiřího Bradáčka.

Peter Nižňanský se věnuje především tvorbě soch a plastik, monumentálních i komorních, příležitostně též reliéfů a medailí. Jeho plastiky jsou mistrně modelované a brilantně realizované převážně v cínu nebo bronzu. Charakteristického vyznění svých děl dosahuje osobitým uchopením sochařské hmoty.

Jeho dílo se nachází ve sbírkách Ministerstva kultury a v mnoha soukromých sbírkách po celém světě. Své sochy prezentuje jak na samostatných výstavách v České republice, na Slovensku a v zahraničí (Chicago, Paříž, Dijon, Reims, Toulouse, Nice atd.), tak v rámci mnoha kolektivních výstav českých a slovenských autorů. Je členem Sdružení Q. Žije a tvoří v Praze.


Výstavy v rámci Knupp gallery

2019 - "Sochy a grafika" ve spolupráci s rodinou grafika Oldřicha Kulhánka

Výstavy v Knupp gallery

bottom of page