top of page

Milan Kuzica

Tvorba Milana Kuzici se zdánlivě rozděluje podle své formy na neorealistickou a abstraktní, oba proudy však vždy vyjadřují existenční otázky a problematické mezilidské vztahy s prostředím, které člověka utváří, až deformují. Ve svém sochařském díle využívá klasických technik jako odlévání do bronzu, ale pracuje i s vlastními vyvíjenými materiály a technologiemi. Jednu ze svých technik nazval „inorganicbio“, kterou dosáhl propojení přírodně-metamorfních tvarů s uměle konstruovanou stavbou těla soch a intenzivní artificiální barevností. Kontrast přirozených naturálních prvků s neživými technologiemi a strojeným vzhledem, často popírajícím vnitřní skutečnost, vyjadřuje fungování současného světa, jímž jsme obklopováni a mnohdy jej nejsme schopni vnímat. To platí například o Kuzicově signální barevné škále, v přírodě se zdánlivě nevyskytující. Ve skutečnosti však autor poodhaluje člověku neviditelný svět ultrafialové části spektra, který je ale na různých komunikačních úrovních využíván mezi živočichy i rostlinami.  Princip bionických soch, z nichž se autorovy podařilo realizovat zatím jen několik, je významným přínosem oboru. Článek na Novinky.cz

Výstavy v Knupp gallery

bottom of page