top of page

Maxim

Maxim Havlíček se narodil v Praze v České republice za dob komunismu. Vyrůstal pod utlačovatelským režimem a vyvinul své nehynoucí přesvědčení hájit pravdu a potřebu postavit se za každou nespravedlnost. Maximova práce odráží jeho boj mezi sklíčeností a touhou po perspektivě existence lidstva jako celku. Pro Maxima je malba svědectvím o světě, ve kterém žijeme – jeho hrubosti a kráse, jeho svobodám a indoktrinacím. Jeho velkoplošné obrazy jsou přímým projevem jeho vnitřního boje o nalezení vyššího smyslu a řádu v našem lidském charakteru.

Výstava v Knupp gallery LA v r. 2017: Vytvořením série „UNIVERSAL ARGUMENT“ se Maxim vydává na cestu za poznáním konečné pravdy – našeho původu a jasného porozumění.

Výstavy v Knupp gallery

bottom of page