top of page

Marek Nenutil

Narozen v r. 1978 (Ostrava). Marek Nenutil, který používá také pseudonym Openmindz360, je dnes pozoruhodnou stálicí na současné výtvarné scéně. Je to bytostný umělec-tvůrce závislý na vizuálním projevu. V zásadě je lhostejné, zda je jeho dominantním výrazivem malba, plastika nebo v některých případech instalace určená pro konkrétní prostor. Výtvarný projev je pro něj aspektem vlastního bytí a každodenní existence. Vizualita se pro něj stává až fatálním východiskem lidského projevu, což nepřímo stvrzuje četnými tatérskými kreacemi na vlastním těle. Sám se tak stává součástí vizuálního děje, který utváří mikrosvět pudové až klinické potřeby prezentace tvorbou, v níž se autor ocitá v pozici aktivní součásti vizuálního niveau.

Nenutil koncentrovaně analyzuje scénu od počátku milénia. Sám je zacyklen především v tématech, která ho utvářejí a determinují. Jeho cesta nebyla jednoduchá. Zaujetí malbou bylo u Marka Nenutila patrné již v brzkém věku. Nebyl však a není zatížen žádným vyšším malířským školením. Bez větší nadsázky můžeme říci, že tvoří stále. V počátcích malbu doplňoval kresbou a ilustracemi. Přirozeně se v tomto vývoji objevilo také intermezzo streetartu, které svým způsobem pozitivně ovlivnilo jeho pozdější tvorbu.


Výstavy v rámci Knupp gallery

2020 - "The Last Sunset"

Výstavy v Knupp gallery

bottom of page