top of page

Marek Kolář

Marek Kolář  (nar. 1982) se narodil  v Praze, kde žije a pracuje. V roce 2014 diplomoval na Akademii výtvarných umění v Praze. Jako jeden z posledních studentů prof. Berana v sobě nezapře určitou fascinaci hyperrealistickým zobrazením.

Poslední roky se věnuje velkoformátovým figurálním olejomalbám na plátně, s motivem zrcadlových soch, tzv. „zrcadlům“. Jedná se o vyobrazení lidí ze zrcadlového materiálu, ve kterém se odráží svět před plátnem. Kolář tímto zrcadlením rozšiřuje vnímání obrazu ještě o další nečekaný rozměr. Hravě tím převrací tradiční portrét v interiéru naruby na interiér v portrétu.

Divák má možnost plynule přecházet mezi podobou postav a prostorem vyobrazeném v odrazech. Ten si může domýšlet, nechat pracovat vlastní fantazii a nacházet si vlastní interpretaci příběhu v odrazech prostorů před zrcadlem. Vazba obrazu k určitému místu, na která máme možnost skrze tyto postavy nahlédnout, se pojí k autorovu životu. Iluzivní charakter obrazu se při bližším pozorování mění v detailech na malbu s přiznanou malířskou stopou. Zvláště v momentech, kde je prostor téměř nečitelný, jsou k pohledu připravené abstraktní kompozice a další mikrosvěty „prošpikované“ nečekanými místy s vlastními příběhy. Obrazy vynikají originalitou motivu a přesvědčivostí malby zpracovanou se smyslem pro detail.

Vzdělání

2009-2014 – AVU, atelier klasických malířských technik, prof. Zdeněk Beran // 2012-2014 prof. Martin Mainer (Praha)

Výstavy v rámci Knupp gallery

2022 - "Železné bohyně"

Výstavy v Knupp gallery

bottom of page