top of page

Lukáš Havrda

Tvorba Lukáše Havrdy (*1987) je silně spjata s místem jeho původu. Přestože toho času žije a tvoří v Praze, je na místě zmínit, že pochází z Pojizeří. Tato skutečnost může divákům pomoci objasnit některé inspirační zdroje a momenty v Lukášově tvorbě. Stojí za připomenutí časté téma autorových maleb – stavby architektonického brutalismu, které v 70. a 80. letech projektovali architekti libereckého studia SIAL. Kladný vztah k brutalistní architektuře je tak jedním z rysů Havrdovy tvorby.

Autor se ale neomezuje jen na normalizační architekturu a vyhledává obecně místa, která vyvolávají debatu, ať už z hlediska architektury, veřejného prostoru nebo historie. Dnes již téměř zapomenuté objekty vystupují na Lukášových obrazech jako němí svědci doby svého vzniku, ale také jako součást časově nesouběžných, faktograficky nereálných kompozic. Architektura však není zdaleka výhradním tématem. Autor je malířem čerpajícím především z vlastních prožitků, dojmů, vzpomínek a představ, přičemž své inspirační zdroje nachází také v popkultuře. Zajímavou kapitolu Lukášovy tvorby představuje série intimních ženských aktů a krajinomaleb. Autor je zastoupen v tuzemských i zahraničních soukromých sbírkách.

Výstavy v rámci Knupp gallery

2019 -  "Řeka života" 

Výstavy v Knupp gallery

bottom of page