top of page

Josef Fořtl

Josef Fořtl (1942 – 2021) byl průmyslový výtvarník a designer. Zanechal po sobě asi 50 obrazů. Pro témata svých děl zvolil v prvé polovině svého života surrealistickou metodu řetězení představ. Zobrazované objekty však nejsou volným proudem asociací, jejich výběr je cílený, jsou stavebním materiálem k vyjádření myšlenek a úvah. V pozdějších fázích malířské tvorby ustupuje surrealistická metoda řetězení představ symbolickému vyjádření skutečnosti.


Tato dvě období - Modré období (90.léta) a Vesmír v nás (počátek milénia) vám představuje naše galerie. Pro obrazy Modrého období je typická dominující modrá barva a znázornění dvojího prostoru – limitovaného, omezeného a otevřeného. Limitovaný prostor je znázorněn koridorem, který ústí do prostoru otevřeného.

V limitovaném prostoru obrazů se odehrávají naše životy. Omezený prostor však přestavuje i limity našich existencí, jež jsou dány časem, místem a okolnostmi našeho zrození i naší genetickou výbavou. Otevřený prostor v obrazech není bezútěšná propast, ale otevřená možnost pro další lidské poznání a myšlení. Otevírá se zde filozofická otázka o možnosti a limitech lidského poznání a myšlení.


V poslední fázi své tvorby "Vesmír v nás" (počátek milenia) se umělec pokusil zobrazit člověka jako součást vesmíru. Hvězdy nad námi, vzdálené a tajemné, pomáhaly člověku určovat směr v jeho objevování nových částí naší planety Země. Jejich různá uskupení, objevující se v průběhu roku v různých částech oblohy, si polidštil tím, že jim dal jména: souhvězdí Berana, Štíra, Vah, Panny, Blíženců atd. Vědecký pokrok pouze poodhaluje tajemství vesmíru. Umělec tuší existenci vícedimenziáního rozměru našeho světa, jehož tajemství je nutno přijmout jako součást našich životů.

Výstavy v Knupp gallery

bottom of page