top of page

Jan Vít

Jan Vít (*1950). Figurální bronzová plastika, tvůrce současného minimalismu. Prošel obdobím portrétní tvorby i obdobím realistické figury. V pozdějších plastikách reflektuje divadelní a taneční zkušenost a není mu cizí ani novozákonní tématika. Autor ve svých plastikách klade důraz na čistotu linií, vyváženost a stylizaci tvarů, avšak vždy s vnitřním obsahem. V jeho současné tvorbě je dominantní oscilace mezi expresí a geometrickou kompozicí, mezi hrou a konstrukcí. K charakteristickým znakům sochaře patří vytříbené minimalistické linie a tvary figurální tvorby, které dávají jeho plastice nezaměnitelnou podobu. Autor se účastnil mnoha výstav a je zastoupen v galeriích a soukromých sbírkách doma i v zahraničí. Žije a pracuje v Praze.

Výstavy v Knupp gallery

bottom of page