top of page

Jakub Obrovský

J.Obrovský (1882-1949) byl moravský sochař, malíř, grafik a spisovatel. 

V roce 1897 odjel do Prahy. Studoval na uměleckoprůmyslové škole v Praze u Celdy Kloučka, E. K. Lišky, K. V. Maška a Stanislava Suchardy (1897–1901). Ve studiu pokračoval na Akademii výtvarných umění u Maxe Pirnera (1901–1904), kde se roku 1919 stal profesorem a ve druhé polovině 30. let jejím rektorem. V roce 1921 byl společně s dalšími sochaři jmenován řádným členem pařížského Salonu. 

Výstavy v Knupp gallery

bottom of page