top of page

Ettore Forti

Ettore Forti (19. - 20. st.) - "Pompeii" - olej na plátně - 60 x 100 cm

Ettore nebo Eduardo Ettore Forti byl italský malíř, který byl plodný v zobrazování realistických neo-pompejských scén života a událostí starověkého Říma. Tyto předměty byly populární v pozdním viktoriánském období, jak dokládá popularita Lawrence Alma-Tademy.

O Fortiho biografii je k dispozici jen málo ucelených informací. Jeho obrazy jsou podepsány jeho jménem a názvem „Řím“. Nepanuje obecná shoda o místu a datu narození tohoto autora. Neexistují ani jasné informace o jeho studiu malby. Mnoho zdrojů tvrdí, že byl aktivní několik desetiletí před a po roce 1900. Vystavoval v Berlíně mezi lety 1893 a 1897. Vystavoval v Mostra della Romana Società degli Amatori e Cultori v roce 1905. Zdroj: Wikipedia

Výstavy v Knupp gallery

bottom of page