top of page

Carlo Preda

Carlo Preda (1651 - 1729) - "Pomona & Flora" - olej na plátně - 99 x 71 cm + rám

Dvě bujné ženské postavy – jedna nesoucí květiny a druhá ovoce – jsou velmi pravděpodobně obrazy menších bohyň v římském vyznání. Pohledná mladá žena, jejíž blond vlasy čechrá vítr, pravděpodobně představuje bohyni Floru která ztělesňovala květ a která se v renesanci ztotožnila s jarem, zatímco dívka držící košík s ovocem, je personifikace Pomony, starověké patrony Pomorum, mytologické postavy spojené s podzimem.

Rychlé a živé tahy štětcem, kterými byla tato dvě plátna realizována, přičítáme ruce milánského malíře Carlo Preda, umělec, který strávil dlouhá období v Janově, jednom z nejživějších a nejplodnějších center barokní malby, kde byli též umělci jako Domenico Piola a Gregorio de Ferrari - autoři, které Clerici Bagozzi označil za vlivné osobnosti Predovy tvorby v Ligurii již před několika desetiletími (v Note su Carlo Preda, v „Paragone“, 347, strany 58–63, s. 59).

Z děl, která jsou pro srovnání s touto dvojicí obrazů nejreprezentativnější, můžeme uvést Zachráněné mládí z pece nacházející se v ambitu sv. Antonína v Miláně, která patří do cyklu Nejsvětější Svátosti malované pro katedrálu města, na níž se v témže roce podílel i Benátčan Sebastiano Ricci. Na tomto figurálně bohatém obraze  nacházíme zcela charakteristický vývoj záhybů drapérie, které jsou zejména srovnatelné s těmi, které představuje zde prezentovaný portrét Pomony, zatímco ohromená osobnost vpravo má stejně klikaté prsty ve tvaru hada jako Flora, příklad „dokonalého neomanýristického stylu kresby inspirovaného Parmigianinem“, kterého již pozorovali Giuseppe Cirillo a Giovanni Godi (Postilla a Carlo Preda, v „Paragone“, 357, strany 94-95).

Výstavy v Knupp gallery

bottom of page