top of page

Adéla Lustigová

Adéla Lustigová se narodila v r. 1989 v Krnově. V dnešní době žije a pracuje v Praze a v Londýně. Ve velkoformátových malbách krajin AL se zážitky volně prolínají s představami. Obrazy opuštěných hal, zmrzlých lesů a divokých vlků zobrazují hluboce znepokojující vizi krajiny, ve které žijeme. Lustigová nechává malbu plynout, tak jako vzpomínky, které se dnes zdají nejasné. Rozplývající se shluky skvrn, vrstvy barev, která je na některých místech vymytá a znovu přemalovávaná evokují mizení a dramatický rozpad. Plátna zachycují atmosféru prchavého momentu i vzpomínky samotné, organický svět přírody vstupující do pravidelnosti architektury, napětí mezi divokým zvířetem a industriálním prostředím. Motivy přírody a světa zvířat se zdají být na jednu stranu kontrastní k industriálnímu prostředí. Lustigová však zároveň právě tento environment využívá jako nejbližšího spojence pro vytvoření průchodu její krajinou. Obrazy siluet psů, zahaleného slunečního světla a padajícího deště evokují atmosféru intenzivního klidu. V rozlehlých prostorech prázdných stadionů, bazénů a vodních nádrží slyšíme pronikavou ozvěnu zvuků. Malby jsou inspirované zážitky z opuštěných okrajů měst, nevědomí či snu. Lustigová svou tvorbu vnímá jako neustále probíhající proces hledání a potřebu zachycení jasného pocitu v celé jeho nejasnosti.

Vzdělání

2011 – 2017 – Akademie výtvarných umění v Praze (Ateliér malířství III|škola Michaela Rittsteina)

2014 – 2015 –  Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze (FAMU, Katedra fotografie)

2014 – Middlesex University, Erasmus program

2008 – 2011 – Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, studijní program: Specializace  v pedagogice, obor VZ – VV (Bc.)

Výstavy v rámci Knupp gallery

2018 "Skleněný les"

Výstavy v Knupp gallery

bottom of page