Alcide Théophile Robaudi (1850 - 1928) - "Lekce šermu | Fencing Lesson"
olej na plátně | oil on canvas - 174 x 108 cm / 223 x 157 cm celkem, r. 1887

Byl známý ilustrátor pracující pro hlavní nakladatelství ve Francii (Conquet, Hachette, Calmann-Lévy a Lemerre). Tento elegantní portrét mladého šermíře je jedinečnou příležitosti k obnovení jeho kariéry akademického malíře, protože jeho umělecká díla byla vystavená v pařížských salonech a zakoupená francouzským státem k vyzdobení Muzea Francie za třetí republiky. Obraz představuje mladého chlapce během lekce šermu. Umělecké dílo udeří svou střízlivostí a svou vysokou kvalitou. Hlavním motivem obrazu je pózující dítě.

K obrazu je dostupná obsáhlá dokumentace včetně výčtu publikací.

 A.T.R. was a well-known French illustrator working for the major publishing companies in France (Conquet, Hachette, Calmann-Lévy and Lemerre). This elegant portrait of a young fencer is a unique opportunity to rediscover his career as an academic painter since his artworks were exhibited at the Parisian Salons and purchased by the French State to adorn museums of France under the Third Republic. The painting represents a young boy during his fencing lesson. The artwork is struck by its sobriety and its high quality of execution. The main motif of the painting is the child posing.

Extensive documentation, including a list of publications, is available for the image.