6/2019

Knupp gallery vás srdečně zve na

Výjezdní salón současného umění v podobě víkendové skupinové výstavy obrazů a soch v koloritu hudby a kostela obce Medonosy

"RESONANCE"

Vernisáž 8.6.19 od 17 hod

kostel obce Medonosy

Program sobotního úvodu:

17:00     zahájení skladbou od J.S.Bacha v                        podání varhaníka Pavla Černého

 

17:15     úvodní slovo Aleše Knuppa

 

17:20 - 17:50  Prague Cello Quartet

 

9.6.19    volná výstava 10 - 18 hod

Knupp gallery cordially invites you to 

the Contemporary Art Lounge in the form of a weekend group exhibition of paintings and sculptures in the color of music and the church of the Medonosy village

"RESONANCE"

Opening on June 8th at 5pm

Medonosy village church

Saturday opening night:

5:00       opening with a composition by                              J.S.Bach performed by organist Pavel                  Černý

5:15       introduction speech by Aleš Knupp

5:20 - 5:50 Prague Cello Quartet concert

9.6.19    free exhibition 10 - 18 hrs

Medonoský výjezdní salón současného umění si klade za cíl instalovat a zasadit vybraná díla do prostředí zcela odlišného od sterilních galerijních prostor. Důraz je kladen na resonanci klasického výtvarného umění a hudby. Tato výstava přibližuje divákovi obraz a sochu / plastiku místně, ale především konfrontuje a doplňuje výtvarno s klasickou hudbou.

 

Ústředními tématy jsou: duchovno, krajina, hudba, fauna - posazené do atmosféry Kokořínska a hudby silného smyčcového uskupení Prague Cello Quartet s varhaním úvodem v podání Pavla Černého. 

K výstavě bude vytištěn katalog. Obrazová část bude obsahovat 10 děl, sochařská 5.

Všichni zastoupení autoři jsou absolventi primárně českých a slovenských uměleckých škol.

The Medonosy Contemporary Art Salon is intended to install and place selected works in an environment completely different from the sterile gallery space. The emphasis is on resonance of classical fine art and music. This exhibition brings the viewer the image and sculpture locally, but mainly confronts and complements art with classical music.

 

The central topics are: spirituality, landscape, music, fauna - set in the atmosphere of Kokořínsko county and the music of the powerful string ensemble Prague Cello Quartet with organ introduction by Pavel Černý.

 

A catalog will be printed for the exhibition. The visual part will contain 10 works, sculptures 5.

 

All represented artists are graduates of primarily Czech and Slovak art schools.

Pavel Černý

Varhaník, pedagog a organolog Pavel Černý vystudoval varhany na pražské konzervatoři a AMU. Jako sólista je často zván ke koncertním vystoupením. Kromě předních domácích podií (Pražské Jaro, FOK, Česká Filharmonie, Concentus Moraviae, Mezinárodní varhanní festival Olomouc, České kulturní slavnosti, Janáčkův Máj, Svatováclavský hudební festival  a mnoho dalších) účinkoval v různých zemích Evropy, USA, Japonsku, Brazílii, Africe a Kubě. Na AMU v Praze a JAMU v Brně přednáší varhanní hru, improvizaci a organologii a zasedá jako člen soutěžních porot. Upozornil na sebe získáním 1. cen ve varhanních soutěžích v Opavě (1990), Lublani (1992) a na Pražském jaru (1994). Další ceny mu byly uděleny prostřednictvím významných kulturních organizací. Doma i v zahraničí natáčí na CD, pro rozhlas a televizi. Některé CD nahrávky byly oceněny zahraniční kritikou. Je tvůrcem rozhlasových seriálů o varhanách. Při zvláštních příležitostech koncertuje na přenosném varhanním positivu neznámého českého mistra 18. století, který sám restauroval pod odborným vedením v Nizozemí. Pavel Černý je uměleckým ředitelem mezinárodního varhanního festivalu Varhany znějící. Při Arcibiskupství pražském působil jako diecézní organolog a moderátor duchovní hudby, nyní pracuje v odborných komisích při stavbách, restaurování a dokumentaci varhan, aktuálně např. pro stavbu nových varhan v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze. Je členem poradní komise pro sbírkotvornou činnost Českého muzea hudby. Publikuje odborné články a přednášky a propaguje historické nástroje v České republice a rád objevuje skladby pozapomenutých autorů.

Prague Cello Quartet

Prague Cello Quartet, čtveřice mladých, talentovaných violoncellistů v sestavě Petr Špaček, Jan Zvěřina, Jan Zemen a Ivan Vokáč představuje vlastní podání klasických skladeb, filmových melodií a pop-rockových hitů. Své koncerty provázejí vtipnou, spontánní moderací a scénickou improvizací. “Chceme, aby z našich vystoupení odcházeli posluchači s dobrou náladou, odpočatí a nabití energií. Věříme, že kdo přijde, bude odcházet s úsměvem na tváři nebo mu bude minimálně cukat v koutcích,” říká Petr Špaček, violloncellista kvarteta.

Prague Cello Quartet koncertuje pro potěšení své i stále četnějšího publika od roku 2006. Karlův most byl v začátcích jedním z jeho prvních koncertních podií. Do dnešního dne má na svém kontě přes 700 koncertů a plánuje třetí turné po Asii. První velký́ videoklip Fantom opery nasbíral za 15 měsíců 13 milionů zhlédnutí a může tak skvěle konkurovat sledovanosti chorvatského, mezinárodně uznávaného instrumentálního dua 2Cellos. V čerstvě vydaném klipu si pánové hrají na Piráty z Karibiku.

Jedinečnost kvartetu v hudebním světě zaujala a vyústila v pravidelnou spolupráci s orchestry, např. Filharmonií Bohuslava

Martinů, Filharmonií Hradec Králové, Plzeňskou filharmonií a dalšími skvělými umělci, houslistou Josefem Špačkem, zpěváky Jiřím Škorpíkem (4TET), Danem Bártou nebo skupinou Čechomor.

V letošním roce má kvarteto za sebou velmi úspěšné turné po velkých sálech šesti českých a moravských měst (Praha, Brno, Olomouc, Plzeň, Svitavy, Zlín) a čeká jej mimo jiné vystoupení na mezinárodním hudebním festivalu Pražské jaro. Soubor se věnuje také edukativní činnosti.

Kvarteto vydalo dvě alba – CD HAPPY (2018) s nesmrtelnými melodiemi Tonight (L. Bernstein), Nebe na zemi (Voskovec, J. Werich, J. Ježek) a současnými hity Viva la Vida (Coldplay) nebo Thinking out Loud (E. Sheeran, A. Wadge) apod. CD Top Secret (2013)

představuje mimo jiné jedinečnou Bohemian Rhapsody a slavné filmové melodie (Kmotr, James Bond, Indiana Jones).

Prague Cello Quartet nabízí jak program složený z výběru klasických skladeb (Čajkovskij, Dvořák, Debussy, Saint-Saëns, Händel/Halvorsen), tak program sestavený z moderních melodií, případně i kombinaci obou programů.