Veronika Oleríny

  Narozena v Praze. Pochází z výtvarné rodiny (matka Renata Oleríny byla také sochařka). Po střední umělecko-průmyslové škole vystudovala Akademii výtvarných umění, obor monumentální sochařství u prof. Jiřího Bradáčka.

  V začátcích tvorby se věnovala portrétům a komorní plastice v cínu a bronzu. Velmi brzy se seznámila se šamotem a první práce do architektury realizovala v něm.

 

  Figurální tvorba je pro autorku nejtypičtější a mimo plastik v cínu a bronzu se prolíná i do tvorby v šamotu (speciálním druhu keramiky), kterému se začala naplno věnovat při spolupráci se zahradním architektem v roce 2000. Prolíná se zde užitná tvorba s figurálními prvky. Od žardiniér, přes lampy až po židle, stoly a lavice.

  Born in Prague. She comes from an art family (the mother Renata Oleriny was also a sculptor). After graduating from the Secondary School of Applied Arts, she graduated at the Academy of Fine Arts, specializing in monumental sculpture at prof. Jiří Bradáček's studio.

  In the beginning, she devoted herself to portraits and chamber sculptures in tin and bronze. She soon became acquainted with the fire clay and made the first work on architecture with it.

  Figural creation is the most typical for Veronika. Apart of a tine and the bronze she works with the fire clay as well (a special kind of ceramics), which she began to work in full with a garden architect in 2000. It combines useful creation with figural elements. From jardiners, lamps, to chairs, tables and benches.

Vzdělání

1975 – 1979 Střední umělecko průmyslová škola v Praze, obor Hračka

1979 – 1985 Adakemie výtvarných umění Praha, obor sochařství, prof. Jiří Bradáček

Education

1975 – 1979 Secondary School of Applied Arts in Prague

 

1979 – 1985 Academy of Fine Arts in Prague, major: sculpture, studio of prof. Jiří Bradáček