10/2018

Knupp Gallery uvádí výstavu nejnovější tvorby Tomáše Speváka. Tato plátna spojuje jak nostalgický nádech, tak jejich výrazná dynamická kompozice. Abstraktní tvary, nahrazující prostory a stylizující konkrétní části výjevu dokreslují atmosféru příběhu. Živelné znázornění postav odkazuje na inspiraci fotografií a divadelní scénou. Divadelní prostředí je ve Spevákově tvorbě viditelně přiznáno jen zřídka, avšak prostupuje jeho tvorbou dlouhodobě, a to například ve formě divadelního nasvícení a kompozice. V této sérii Spevák přenáší konkrétní filmové či divadelní situace do nových kontextů, a výjevy z divadelní scény se tak nacházejí v tematickém a vizuálním kontrastu s běžným prostředím. Jeho monochromní pojetí postav navozuje dojem starých filmů a zašedlých, v mlze zahalených vzpomínek.