Ruská pravoslavná ikona, Russian orthodox icon,

русская православный икона

Ruská ikona z první poloviny 19. století, zpracováním reziduum tradice 18. st., na obraze je Nikolaj Divotvůrce a v rozích Sv. Tomáš, Maria a KristusPravděpodobné místo vzniku: Ukrajina (souzeno podle květin a dekorace), neodpovídá klasickým školám. Rozměry: 32 x 28 cm. Sestává z dvou částí: dřevěná deska s malbou + stříbrná zlacená přední částdřevěnou část je třeba restaurovat – čištění malby (není uvolněná), retuš

Russian icon from the first half of 19th century, style of work belongs to a residual tradition of 18th cent., on the picture is Nikolaj Thaumaturge, corners: St. Thomas, Maria, ChristProbable place of creation: Russia / Ukraine. Measures: 32 x 28 cm. The icon consists of two parts: wooden painted board + silver front with goldingit is required to renovate the wooden part – paint cleaning, retouch

русская икона, первая половина 19-век, вместо того: Россия / Украинаизмерение: 32 x 28 cm

Knupp gallery | galerie umění - obrazy | plastiky | sochy | sklo | grafika

 

fine art gallery - paintings | sculptures | glass | prints

 

Revoluční 17, 110 00 Praha 1 - Staré město 

ales@knuppgallery.com | +420 731 152 095, IČ 71791043

  • Facebook
  • Instagram