7 - 8/2019

Knupp gallery a Renata Retrová

 

vás srdečně zvou na autorskou výstavu

"VZDÁLENÉ HORIZONTY"

vernisáž 10.7.19 od 19 hod

Revoluční 17, Praha 1

Výstava potrvá do 4.8.19

PO-PÁ 10-19 hod,   SO-NE 11-18 hod

Knupp gallery and Renata Retrova

 

cordially invite you to a solo show

"DISTANT HORIZONS"

opening on July 10th at 7pm

Revoluční 17, Praha 1

Exhibition lasts until Aug 4th, 2019

MO-FRI 10-19 hod,   SAT-SUN11-18 hod

Renata Retrová je mezinárodně uznávanou malířkou současného umění, specializující se na semi-abstraktní krajinu rozličných typů a portrét jedinečného charakteru.

 

Tato dvě témata jsou velmi odlišná, co se stylu a nálady týče, nicméně obě v sobě snoubí jak tradiční techniku, tak i moderní nekonvenční malířské metody. 

Obě závisí na malbě zpaměti, a slouží tak k vytvoření díla, které je abstraktní a spíše expresivní než reprezentační.

 

Retrová usiluje o zachycení intimity a izolace, přesto umožňuje zachování možnosti pro individuální interpretaci.

 

Raný vliv měli na Renatu Cy Twombly, Robert Motherwell, Milton Avery, Vermeer, Turner a Rembrandt. Elementy jednotlivých vlivů byly představeny v její tvorbě: Rembrandtův ve schopnosti přechodů ze tmy do světla na pozadí jeho pláten. Turnerův v zacházení s atmosférou, která neztrácela živost. Dále pak Twomblyho a Motherwellovy techniky gestikulace. 

 

Před samotnou prací dbá Renata na perfektní přípravu malířského podkladu.

Povrchy vždy pečlivě několikrát natírá základní vrstvou, aby jejím navrstvením vznikla plocha, jež skryje původní hrubost plátna a vytvoří ideální podmínky pro zanechání styčných tahů, které však umožní volný pohyb barvy, pokud je to potřeba. 

 

Retrová vrství tenkou glazurou obyčejně v limitované barevné paletě. Podkladové barvy poté mohou ovlivnit vrchní glazuru, nebo jsou úplně zahlazeny, aby mohly být znovuodhaleny zpětným vybroušením či naskrz přemalovány, zatímco jsou stále vlhké. V určitém bodě tento proces neodvratně přejímá kontrolu a generuje tím následný směr, kterou se malba bude nadále ubírat. Poté mohou být v díle představeny původní elementy. 

 

Cíl Renaty Retrové je dílo, které je zcela malířského charakteru, používající bohaté textury, mnohovrstvení, nalévání barev, malbu štětcem a špachtlí. 

Touto formou Retrová uniká každodenní masové vizuální produkci, které jsme konstantně vystavováni a která nám tím utváří vizuální obraz světa, k němuž nás postupně nutí přizpůsobovat. 

I am an international contemporary Fine Artist specialising in exceptional semi-abstract seascape/landscape paintings and also unique portraiture. The two themes are very different in mood and style, but both are made from using a mix of traditional techniques and more unconventional painting methods. Both rely on drawing from memory to create finished work that is abstracted and more expressional than representational. I endeavour to generate a sense of intimacy and isolation while leaving the subject open to interpretation.

Early influences are Cy Twombly, Robert Motherwell, Milton Avery, Vermeer, Turner and Rembrandt. Elements of all have been introduced into my work. With Rembrandt it was the backgrounds allowing the paintings to emerge from dark to light. Turners handling of atmosphere which lived in the paintings, and the gestural from Twombly and Motherwell.

 

However before any of this starts the painting surface has to be right. I prime any surface many times to build up layers of primer that hide canvas weave and produce a substantial surface that will take hold of the marks I make but allow the free movement of paint when necessary.

Layers are built up of thin glazes of a usually limited palette. The primed base colours are then allowed to influence the top glazes, or are completely obliterated only to be revealed again as layers are then sanded back or drawn through whilst still wet. At some point the painting process inevitably takes over and starts to generate the paintings subsequent direction. Original elements can then be re introduced to the work.

It has been my aim to create work that is most definitely a painting; accomplished by using rich textures, multiple layers, poured paint and brush/palette knife marks. This becomes a way of escaping the everyday, mass produced visuals that we are constantly exposed to and the way in which we now digest and assimilate our visual world.

náhled obrazů z výstavy | exhibition paintings preview

Upozorňujeme na odlišnost zobrazení barev a jasu na jednotlivých monitorech. Obrazy mají ve skutečnosti hlubší barvy s jemnými přechody.

Warning: following images may show different color and brightness differencies on your screen copared to the real look of the paintings. In real the pieces have deeper colors and smooth color transitions.