Petr Jedinák

Narozen | Born in 1963

  Patří od 90. let k předním českým portrétistům. Jeho práce byly přes 20 let spojeny s časopisem Reflex, pro který vytvořil stovky mimořádných portrétů slavných osobností. Svojí knihou „Cesty k portrétu“ (2004) ovlivnil směřování české portrétní fotografie. Po odchodu z médií se věnuje umělecké tvorbě, jíž dominují akty a intimní portréty. Emocionální sílu svých obrazů podtrhuje užitou technikou, při níž vzniká jeden jediný originál, bez možnosti další reprodukce a retuše. Užitý formát 50×50 cm je unikátní v evropském prostředí, a technologická inovace, která mu umožňuje zalakovat stříbrné otisky zpoza skleněných desek nemá obdoby ani ve světovém kontextu. Vznikají tak jedinečné artefakty s vlastnostmi 3D objektu, který reaguje na světlo. Jedinákovy ambrotypie díky tomu obsahují výraznou dimenzi tajemství, jako by tvořily bránu do jiného, snového světa. Ve své tvorbě se řídí zásadou:„Umění by mělo být pravdivé, precizní a domyšlené. Nemám rád kýč a nedodělky. Umění by nás mělo vždy posouvat o krok dál, za hranici naší komfortní zóny, a občas ji i překročit.“

As one of the big name press photographers since the 1990´s he shot hundreds of critically acclaimed celebrity portraits and magazine covers for Reflex, the most popular Czech magazine. His 2004 book, Paths to Portrait, summarized this epoch and set a new standard for rising Czech photographers to imitate. Petr took his extensive knowledge of human psychology, and his skill to create intimate atmosphere with his models to a whole new level when he transitioned to a fulltime fine art photographer and visual artist. He has since created a vast body of portraits and nudes whose emotional impact is underlined by the medium that produces only a single original, impossible to copy or retouche. A technological innovation unparalleled anywhere else in the world allows him to fix the silver layer from behind a plate of translucent glass. This secret of the trade creates original silver and glass artifacts in 3D with a luminous metallic effect unseen in common ambrotype. Complementing it, the chosen format 50×50 cm is rare among vintage photographers. Jedinak´s silver and glass objects contain a touching sense of mystery, as if they were ghosted locked in from another time. After all, the Greek meaning of ambrotype is “eternity”. As an artist, Jedinak confesses: “I believe in art that is truthful and precise. I despise kitsch and leaving things halfdone. Art should also take us a step forward, trespassing our comfort zone, if it must.”