Peter Nižňanský

narozen: 1956 (Dunajská Streda, SK)

Peter Nižňanský se narodil 7. července 1956 v Dunajské Strede na Slovensku. Studoval na Střední škole uměleckoprůmyslové v Bratislavě, obor kamenosochařství, a posléze na Akademii výtvarných umění v Praze, v ateliéru profesora Jiřího Bradáčka.

 

Peter Nižňanský se věnuje především tvorbě soch a plastik, monumentálních i komorních, příležitostně též reliéfů a medailí. Jeho plastiky jsou mistrně modelované a brilantně realizované převážně v cínu nebo bronzu. Charakteristického vyznění svých děl dosahuje osobitým uchopením sochařské hmoty.

Jeho dílo se nachází ve sbírkách Ministerstva kultury a v mnoha soukromých sbírkách po celém světě. Své sochy prezentuje jak na samostatných výstavách v České republice, na Slovensku a v zahraničí (Chicago, Paříž, Dijon, Reims, Toulouse, Nice atd.), tak v rámci mnoha kolektivních výstav českých a slovenských autorů. Je členem Sdružení Q.

Peter Nižňanský žije a tvoří v Praze.

Peter Nižňanský was born on July 7, 1956 in Dunajská Streda, Slovakia. He studied at the School of Applied Arts in Bratislava, major stone sculpture, and, afterwards, at the Academy of Fine Arts (AVU) in Prague at the studio of Professor Jiří Bradáček.

 

Peter´s creative activity consists predominantly of statues and sculptures, monumental as well as intimate, occasionally also of reliefs and medals. His creations are masterfully modeled and brilliantly executed using his specific and for him characteristic technique.

His works of art can be found in the collection of the Ministry of Culture and in numerous private collections throughout the world. He is presenting his statues at individual exhibitions in the Czech Republic, in Slovakia, and abroad (Chicago, Paris, Dijon, Reims, Toulouse, Nimes, etc.) as well as at many collective exhibitions of Czech and Slovak authors. He is a member of the Association Q.

Peter Nižňanský lives and works in Prague.