Pavel Zouhar

  Představujeme litinové plastiky sochaře a kovolitce Pavla Zouhara. V jeho tvorbě je znát inspirace v giacomettiovských postavách. Surovou litinu patinuje do různých odstínu od jemně zlatavé do bronzové barvy. Každý odlitek je originál. Již z podstaty způsobu lití nemůže dojít ke zhotovení dvou identických kusů, protože během procesu odlévání se vlivem vysoké teploty zničí původní model.

  Samotná technika a využitý materiál jsou velmi unikátní a náročné, odlévání plastik do litiny vyžaduje rozsáhlou znalost v oboru lití tohoto kovu.

  Pavel Zouhar navazuje na rodinnou tradici modelování, kterou kombinuje se svou dlouholetou profesní praxí kovolitectví, tvoří tedy své plastiky od modelu přes jeho zničení v licí formě, po cizelování (brokování, pískování, broušení) a povrchovou úpravu.

  We present cast iron sculptures of the sculptor and metalloid Pavel Zouhar. In his work he is familiar with inspiration in giacomettian figures. Raw cast iron is patinated in different shades from finely golden to bronze. Each cast is original. Already from the very nature of the casting process, two identical pieces can not be made, because during the casting process, the original model is destroyed due to high temperature.

 

The technique itself and the material used are very unique, casting sculptures into cast iron requires extensive knowledge of casting of this metal.

 

Pavel Zouhar builds on the family tradition of modeling, which he combines with his many years of professional experience in metalworking. He forms his sculptures from the model through its destruction in a casting form, after being polished (broaching, sanding, sanding) and surface treatment.