5-7/2020

Knupp gallery a Pavel Vašíček

 

vás srdečně zvou na autorskou výstavu

"PRÁZDNÉ HNÍZDO"

vernisáž 28.5.20 od 19 hod

Revoluční 17, Praha 1

Výstava potrvá do 10.7.20

 

PO na objednání

ÚT - PÁ 10:30 - 19 hod   

SO 11 - 18 hod

Knupp gallery and Pavel Vašíček

 

cordially invite you to a solo show

"EMPTY NEST"

opening on May 28th at 7pm

Revoluční 17, Praha 1

Exhibition lasts until July 10th, 2020

 

MO by appointment

TUE - FRI 10:30 - 19 hrs

   SAT 11 - 18 hrs

Aktuální obrazy Pavla Vašíčka polemizují nad otázkami, provázející životní perspektivy člověka, který se přitom setkává s vlastními pocity opuštěnosti, ztrátou smyslu nebo touhou po identitě. Vidina všudypřítomné smrti se tak stává impulsem a hybatelem, odhalující lidskou zranitelnost a kolísavost představy o naplnění.

 

Rovina přítomnosti, snů a představ, vytváří linii sdělení, jenž se podřizuje výrazně energické barevnosti, která obrazům propůjčuje prchavě slavnostní nádech.

Pavel Vašíček's current paintings argue over the questions accompanying the life perspectives of a person who encounters his own feelings of abandonment, loss of meaning or desire for identity. The vision of ubiquitous death thus becomes an impulse and a mover, revealing human vulnerability and the volatility of the idea of fulfillment.

The plane of presence, dreams and ideas creates a line of message that is subject to a distinctly energetic color, which gives the paintings a fleeting festive touch.

ilustrativní náhled obrazů z výstavy | exhibition paintings preview