Olbram Zoubek (1926 - 2017)

plastiky, reliéfy a slepotisky | sculptures, reliefs and gravure printing

V současné době nedisponujeme žádným dílem O.Zoubka. Fotografie níže je ilustrativní.

Currently, we do not have any work by O.Zoubek. The photo below is illustrative.

Knupp gallery | galerie současného umění - obrazy | plastiky | sochy | sklo | grafika

 

gallery of contemporary fine arts - paintings | sculptures | glass | prints

 

Revoluční 17, 110 00 Praha 1 - Staré město 

ales@knuppgallery.com | +420 731 152 095

  • Facebook
  • Instagram