Impresionistická krajina | Impresionistic landscape

19. století, neznámý autor | 19th century, unknown artist