09/2018

“Klišé občas uklidňuje a znuděné lidi nechává příjemně uspávat s pocitem, že klišoidní slunce zas zítra opět vyjde a svět zahřeje.” – Martin Šárovec

 

Martin Šárovec – Portrait now – úvodní slovo k výstavě

 

Ježíš Kristus, Rasputin, Lady Di, Jan Pavel II. či Jaromír Jágr

 

  Co všechno tyto osobnosti spojuje? Odpověď je prostá – všechny tyhle osobnosti a mnohé další se staly objektem zájmu malíře Martina Šárovce, který je zachytil na plátno. Učinil tak živelným gestem se silně expresivním nábojem, tak, že vypadají neskutečně životně, a tak nějak blízce, blížeji než jak je známe z kreseb, maleb, fotografií či televize.

Portrét je pro Šárovce žánrem, který ho zajímá a fascinuje, nechápe, proč by měl malovat strom, jablko nebo krajiny. Abstrakce už vůbec ne. Lidská tvář je pro malíře Šárovce čímsi posvátným, je to sakrální okrsek formovaný lidským masem, vousy a vlasy jsou kytice k uctění božského, oči jsou hluboká orákula moudrosti, čelo, nos a ústa architektonickými elementy této katedrály pod jejímiž zdmi protéká rudá posvátná tekutina. Malíř Šárovec je jako velekněz hladící a formující toto sacrosantum štětci z veverčích a kuních vlásku, aby tak provedl rituál k uctění Božského a na kolena srazil pochybující.

  Tvář slavné osobnosti či snad lépe ikony se stává pro Šárovce záminkou pro rozpoutání koloristického furore, ze kterého emoce prší a na diváka dopadají jako těžké vodní kapky na troud vyschlou krajinu. Malířovy barvy ve spojení s jistou kresbou vytvářejí neskutečný, ale přesto živoucí portrét už ne člověka, ale spíše zjevení vycházející z kolektivní minulosti děděné po našich prapředcích. Šárovec si pohrává s klišé a ikonou, transmutuje již nesčíslně postprodukované, vyčpělým obrazům tváří, které se již mnohdy staly vizuálním smogem dává nový život, přeneseně se stává jejich Salvátorem Mundi a žehná jim jako Rasputin, prorok, který byl zavražděn sofistikovaným způsobem připomínajícím monumentální skony středověkých martyrů – otráven kyanidovým koláčky a vínem, prostřílen pistolí malé ráže a do třetice všeho zlého utopen v ledové vodě řeky Něvy.

Malíř Šárovec vyzdvihuje ducha tohoto jurodivého, dává mu nový život, při malbě se kolem plátna ochomýtá a upadá do transu jako spiritistické médium, kterému z vlasů štětce tryská barevná ektoplasma formující na plátno tvář již dávno zesnulého.

Šárovec se nechává unášet náboženským sněním, je v tom tragika a hloubka jeho rodné prakrajiny Polska – jako nevolník v barvami potřísněném kabátu se dívá vytřeštěnýma očima na ikonu ve starobylém kostelíku a přitom polohlasem drmolí svoji malířskou modlitbu.

Autor textu: Jan Melena