M.Nenutil - pokračování CV | artist´s statement & biography continuation

Kresebná linka, která byla v počátcích malířských pokusů zásadní, se v posledních letech vytrácí. Objevují se osobní témata, která se v jeho díle zrcadlí a v jistých intervalech se cyklicky navrací zpět. Můžeme dokonce říci, že postupně se tato mementa stávají nosnými pilíři následující tvorby. Obrazy z nemocničního prostředí jsou autoterapeutickými prostředky, kterými se autor vyrovnává s nepřízní osudu. Především dílo „Magmetic resonance“ z roku 2013 je první přímou reakcí na nastalou situaci, která se v jistých formách zrcadlí také v letech následujících. Ostatně i v pořadí poslední cyklus, který můžeme pracovně nazvat „Blázni“, je jistou formou klinického stižení. Nenutil v něm využívá možnosti rozkladu tváří (hlav), které jsou posazeny na trupu spoutaném svěrací kazajkou a mají zvířecí formu. Obsah odkazuje na nepravidelnost a nestabilitu mysli, kakofonickou frekvenci společensky zažitých a obecně přijatých vzorců jednání. To vše se v této sérií děl snaží až pantograficky přenášet na plátno ve svém osobitém, expresivním, avšak stále konkrétním a čitelném podání. Můžeme v něm číst zmíněné intermezzo streetartu, které je však z větší části upozaděno ve prospěch klasického malířského zvyku. Tvorba Marka Nenutila je nedílnou součástí scény současné malby. Což ostatně potvrdila mimo jiné iniciační výstava, kterou uspořádal Richard Adam v Adam Gallery v roce 2015. Výstava a názvem One Thing byla jistým způsobem přelomovým počinem, který nastal v období, kdy bylo dílo Marka Nenutila zařazeno do několika určujících a dnes již můžeme říci referenčních soukromých sbírek, které zařadily autorovu tvorbu do svých řad v průřezu posledních několika zásadních let jeho tvůrčího období.

 

Zajímavou a důležitou etapou Nenutilovy tvorby je jeho dílo sochařské, respektive nemalířské. Vychází z obecné nutkavosti prostého tvoření a hledání vhodného způsobu napříč vizuálními prostředky výtvarné škály. Práce s keramikou jsou do jisté míry inspirovány malbou samotnou a velmi často reflektují postavy nebo fragmenty v malbě užité. Odlišná je situace scénických boxů, ve kterých Marek Nenutil rozehrává autonomní příběhy, které například parafrázují Art veletrhy a reagují na příbuzné práce Chapman Brothers. Obecně je zde (stejně jako v instalacích) patrné, že v tomto médiu je autorovi blízká a sympatická jistá formální autonomie, která je však vymezená danými (pevnými) fragmenty modelářského světa a jazyka. Jistota a zároveň svoboda utvářejí pomyslný koktejl, který je v malbě tolik vzácnou esencí.

autor textu: Jan Kudrna

Residentní pobyt: 2015 - Seattle

A continued theme in his more recent years has been the effects of his Multiple Sclerosis. Especially explored has been the medical experiences. They are called upon in several art works. It is impossible not to view his ‘patients’  as part of  wider machine. Where diagnosis, treatment and care are built on failures of the past, hope for the future and discomfort in the present. 

It’s very hard to pin down Openmindz360’s artistic influences. Certainly there are references, easter eggs and nods to past greats. Pick any selection of OpenMindz360’s work and you’ll be faced with contemporary and art history - not for the sake of it either - but because Openmindz360 art is a collection of popular consciousness. A brief look at his artwork will easily lead you from evolving Van Gogh’s sun flowers, to anti-establishment of the Chapman Brothers, the mixture of kid/adult-hood of Ron English, to the art deco romance of Tamara De Lempica. His range of influence is extraordinary. 

He in his lifetime one of the world’s leading “PopCon” artists. A maverick visionary who embraces ‘Pop art’ and ‘Popular Consciousness’ to create a unique vision connecting his testimony of the world.

 

OpenMindz360 artwork has been exhibited in nearly 50 one man shows. Including The Chemistry Gallery, Gallery Chagall, the Adam Gallery and the Geddis Gallery of Seattle. Numerous group  shows world wide and is in the official collections of Adam Gallery (Brno), Robert Runták (Olomouc), COLLETT (Munich), Marcela and Gert Jan ten Hoonte (Dubai), Paul Wurth a.s (Luxembourg), BKB Metal asl and the Ambroz collection. 

His work is enjoyed by private collectors world-wide.

text: Fabrizio Harper, Rato Society

Art residency: 2015 - Seattle

Artist´s statement

Who’s eyes can I trust to recount the world as I see it? To remove the flattering filters we use in this era of pop-social-media. I want to share my testimony to the world through its pop culture and its consciousness, to combine these two forces to create PopCon art. 

 

To ensure authenticity, I have developed a very deliberate method that begins creation without the use of sketches. I don’t ‘make up’ my subjects, or the worlds they inhibit, they are built up, from photographs collected from all over the world. I am proud that my art comes with evidence of reality, even if I do frequently add absurdity and irony into my work. My primary concern when creating to produce an authentic view of the world - even if it is skewed by me. I don’t aim to shock nor awe, but to provide an alternative lens threw which to see the world.

 

My go to medium of choice, is a combination of acrylic with oil. There is a certain intensity and richness to it that few other mediums provide. While that is my most consistent method of creation, I do enjoy a challenge! I have enjoyed the process of creating my visions in installations, sculpture, ceramic are other mediums I also enjoy, however, I will say that the invitation to illustrate the famous Czech children’s book Broucci by Jan Karafiat, is something that filled me with great pride. Publishing art is close to my heart -which leads me to my other passion, art books and magazines. I am a voracious collector and though it is hard to specify my favorite art book, I have been a consistent collector of Frieeze magazine, Flash Art magazine and Art Review for example, for many years.