Kamil Lhoták - kresby kostýmních návrhů k div. hře Miláček (1956)

Níže zobrazené kresby od Kamila Lhotáka jsou ilustrací k dílu: G. de Maupassant – Miláček (1956).

Jedná se o tuš a akvarel na papíře. Rozměry jedn. kreseb jsou 12,5 x 10,5 cm + popis.

Celková velikost včetně adjustace: 29 x 21 cm.

U některých kreseb jsme ponechali původní autorskou adjustaci. 

Některé kresby jsou adjustovány v kovovém tenkém rámečku za UV museálním sklem. Byly celou dobu uchovány v deskách, proto je papír světlejší. Všechny kresby jsou v původním podání – tedy nemají autorem oddělený název a katalogové číslo od samotné kresby.  Rozměry těchto děl jsou cca 15 x 10 cm + adjustace.