11-12/2017

Na výstavě nazvané “Slonovrat” představuje autor svoje nejnovější obrazy, dokončené v druhé polovině roku 2017. Propojuje v nich několik tematických okruhů, kde se odráží jeho zájem o přírodní vědy. Značná část maleb je založená na zobrazení světelných zdrojů, někdy jsou jimi ohně, jindy samo Slunce. Obrazy s různými druhy slonů, včetně mamutů, situované do hypotetické verze budoucnosti, souvisí s jeho aktivitami pro organizaci Save-Elephants. Vedle těchto realisticky pojatých námětů je součástí výstavy i nový cyklus volnějších maleb s trpasličími bytostmi a ohnivými mužíčky.