10-11/2018

Zde uvádíme obrazy z výstavy Stezkami záhadných zvířat, kterými Jirka ilustroval stejnojmennou kryptozoologickou knihu – jejímž autorem je spisovatel Jaroslav Mareš.

Here we present pictures from the exhibition The Paths of Mysterious Animals, by which Jirka illustrated the cryptozoological book of the same name - written by the writer Jaroslav Mareš.