Jirka Houska

MgA. Jirka Houska (nar. 1985 v Praze)

  Studoval střední Výtvarnou školu Václava Hollara a na Akademii výtvarných umění v Praze, v ateliéru prof. Zdeňka Berana. Věnuje se především figurální malbě a to nejvíce portrétům. Mezi jeho časné náměty patří i krajina, občas i sci-fi výjevy, či tajemná a vědě neznámá zvířata, což souvisí s jeho zájmem o přírodní vědy, především paleontologii a kryptozoologii. V roce 2015 ilustroval knihu Stezkami záhadných zvířat od spisovatele Jaroslava Mareše.

  Tvoří olejem na plátně. Jeho obrazy detailně odráží realitu, ale zachovají si atribut přiznané malby.

   Od r. 2013 je zastoupen ve sbírce Národní galerie v Praze. 

 

 

  He studied at Secondary school of applied arts of Václav Hollar and at the Academy of fine arts in Prague (prof. Z.Beran studio). He specialises in figural painting – mostly portrait. One of his common inspiration is also a scenery, but sometimes sci-fi scenes or mysterious and scientifically unknown animals. This is related to his interest in natural sciences, preferably paleontology and kryptozoology. In 2015 he fully illustrated a book On The Path of Mysterious Animals, written by Jaroslav Mareš.

    He paints with oil on canvas. His works reflect the reality, but they keep its atribute of a paintbrush.

    Since 2013 he has been represented in the collection of the National Gallery in Prague.