...continuation from the main profile page:

Towards the end of the 1960s Jiri Suhajek started to model original art works included blown and hot-shaped glass objects, his own figurative sculptures to wire, later he blew rounded and smooth figures, mainly female shapes. During the last few years, the artist has been working, in free composition on the giant figurative sculptures“ The Four Seasons“, originally planned to be the full number of table companions at the Last Supper of the Lord. Monumental coloured creations, Arcimboldo – like glass objects lead into the most recent sculpture – The Burning Bush – made from eight hundred glass components inserted into a metal framework, measuring 3,6 metres in diameter, in yellow, pink, gold, red and ruby. This giant glass sculpture was created for Shanghai, where already eight of the artist´s glass flowers with a diameter of 1.8 metres hang on the walls off hotel Westin. Suhajek created a range of drinking sets and vases elegant in shape and unique in their color combination.Jiri Suhajek is a talented artist whose designs were awarded at exhibitions in the Czech Republic and abroad, such as „The Best Design of the Year“ (1974, 1979, 1986, 1988, 1995 and 1996), awarded by the Institute of Industrial Design in Prague and by the Design Center of the Czech Republic, and international prizes, such as Premio International, Valencia, Spain (1980) or Prize of the International Glass Symposium, Süsmuth, Germany (1985), State Bavarin prise, München, Germany (1976), Glass Coburg prise, Germany (1985). His works are represented in many world museums and galleries (Victoria and Albert Museum, London, Great Britain, The Corning Museum of Glass, Corning, USA, Hokkaido Museum of Modern Art, Sapporo, Japan).

J.Šuhájek - výstavy | exhibitions

Praxe 

2009–2010 pedagog Univerzity Tomáše Bati, Zlín, ČR
1999–2008 pedagog Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské, Valašské Meziříčí, ČR
1993–2002 umělecký ředitel sklárny B.A.G., Barovier and Toso, Vsetín, ČR
1979–1994 designér Ústavu oděvní a bytové kultury, Praha, ČR
1972–1979 designér sklárny Moser, Karlovy Vary, ČR
1971  práce v italských sklárnách Venini, Murano, Benátky; Rietveld akademie v Amsterodamu; College of Applied Arts v Edinburghu
1962–1964 výtvarník n. p. Moser, Karlovy Vary, ČR

Hostující lektor (výběr)Lectures & Guest Teaching (selection)

2011 Glas symposium, Soči, Rusko2010 IGS symposium , Lvov Ukrajina2008 Guschrystalny, RUS
2007 Guschrystalny, RUS
2006 ESG Conference, Sunderland 2006 Workshops, GB
2004 Glass Centrum Beykoz, Turecko
2003 L.Leloup invites, Chateau du Val Saint Lambert, Belgie
2001 Glass Symposium, Lvov, Ukrajina
2000 International Glass Symposium, Frauenau, SRN
2000 New Orleans and Glass Art Society GAS, Corning, USA
1998 Kanazava Univerzity, Tokio, Japonsko
1995 International Glass Symposium, Frauenau, SRN
1992 Lvov, Ukrajina
1991 Oahaka Casa de la Cultura, Mexiko
1991 Indiana University, Bloomington, Indiana, USA
1991 Indiana State University, Anderson, Indiana, USA
1991 Kent University, Columbus, Ohio, USA
1987 Pilchuck Glass Center, WA, USA
1987 Konstfackscholan, Stockholm, Švédsko

Lectures & Guest Teaching (selection)

2011 Glas symposium, Sochi, Russia2010 IGS symposium, Lvov, Ukraine
2009 Guschrystalny, Russia
2008 Guschrystalny, Russia
2007 Guschrystalny, Russia
2006 ESG Conference, Sunderland 2006 Workshops, GB
2004 Glass Centrum Beykoz, Turkey
2003 L.Leloup invites, Chateau du Val Saint Lambert, Belgium
2001 Lvov, Ukraine
2000 International Glass Symposium, Frauenau, FRG
1996 International Glass Symposium Crystalex, Novy Bor, CR
1995 International Glass Symposium, Frauenau, FRG
1995 Lvov, Ukraine
1992 Lvov, Ukraine
1991 Oahaka Casa de la Cultura, Mexico
1991 Indiana University, Bloomington, Indiana, USA
1991 Indiana State University, Anderson, Indiana, USA
1991 Kent University, Columbus, Ohio, USA
1990 Symposium, Gus, Russia
1989 Lvov, Ukraine
1987 Pilchuck Glass Center, WA, USA
1987 Konstfackscholan, Stockholm, Sweden

Ocenění (výběr)

2010 Doctor Honoris Causa Lvovské Národní Akademie umění, Lvov, Ukrajina
2008 Čestný člen Ruské Akademie umění, Moskva, RUS
2008 Stříbrná medaile za lektorskou činnost na mezinárodních sklářských sympoziích ve Lvově, Ukrajina
1996 Cena Design Centra ČR – Nejlepší design roku, Praha, ČR
1996 Masarykova cena, Masarykova společnost, ČR
1995 Česká národní cena za design, ČR
1995 Cena Design Centra ČR – Nejlepší design roku, Praha, ČR
1988 Nejlepší design roku, Ministerstvo průmyslu ČSSR, Praha, ČR
1987 Cena Institutu průmyslového designu, Zlatá medaile a Křišťálový jehlan, Praha, ČR
         Gute Industriel Form, Frankfurt, SRN
         Zlatá medaile a Křišťálový jehlan, Institut průmyslového designu Brno, ČR
1986 BID – Zlatá hvězda kvality, Madrid, Španělsko
1986 Cena Ministerstva průmyslu ČSSR – Nejlepší design oboru, Praha, ČR
1985 Coburg Glass Prize – zvláštní cena a 2.cena, SRN
1985 Cena Mezinárodního sklářského sympozia, Süsmuth, SRN
1976 Zlatá medaile, Mezinárodní výstava skla, Jablonec n. Nisou, ČR
1976 Bavorská státní cena a Zlatá medaile, Mezinárodní výstava skla, Mnichov, SRN

Awards

2010 Doctor Honoris Causa of Lviv National Academy of Arts, Lvov, Ukraine
2008 Honourable member of Russian Academy of Art, Golden medal, Moscow, Russia
2008 Silver medal for lecture activity on International Glass Symposium in Lvov, Ukraine
1996 Best Design of the Year, Design Centre of Czech Republic, CR
1996 Masaryk Prize, Masaryk University Prague, CR
1996 Czech National Design Prize, CR
1995 Best Design of the Year, Design Centre of Czech Republic, CR1995 Czech National Design Prize, CR
1988 Best Design of the Year, Ministry of Industry, Prague, CR
1987 Crystal Pyramid, Institute of Industrial Design, Prague, CR
         Gute Industrie Form, Frankfurt, FRG
         Gold Medal and Crystal Pyramid, Institute of Industrial Design Brno, CR
1986 Golden Star of Quality, BID, Madrid, Spain
1986 Best Design of Year, Ministry of Industry, CR
1985 Sonder Prize, 2nd Coburg Glass Prize, Coburg, FRG
1985 Prize of the International Glass symposium, Susmuth, FRG
1984 Honorary Prize, International Exhibition WCC, Bratislava, Slovak Republic
1981 Best Design of Branch, Ministry of Industry of the Czech Republic, CR
1980 Premio International, Valencia, Spain
1979 Best Design of the Year, Institute of Industrial Design, Prague, CR
1976 Gold Medal, International Glass Exhibition, Jablonec nad Nisou, CR: Bayfisclie´Siate
         Prize, Gold Medal, Munich, FRG
1974 Best Design of the Year, Institute of Industrial Design, Prague, CR

Samostatné výstavy (výběr)

2014 Armadillo, Alex Art Gallery, Praha

2012 Sklo a obrazy, Muzeum Česká Lípa, CR

2012 Glaswelten von suhajek, Viechtach, SRN

2011 Jiří Šuhájek – Tvorba, Galerie výtvarného umění Karlovy Vary, ČR

2011 Sklo – obrazy, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava, ČR

2011 Obrazy – sklo, Atrium, Praha, ČR

2010 Sklo a obrazy, galerie Týn n. Vltavou, ČR
2010 Sklo a obrazy, Liberec, ČR
2010 Sklo, obrazy, kresby, Jablonec n. Nisou, ČR
2009 Sklo, obrazy, Galerie kotelna, Říčany, ČR
2009 Tajná příčina, obrazy, galerie Santé, Praha, ČR
2009 Jiří Šuhájek a Andrej Neméth, Kecskemét, Maďarsko
2008 Sklo, zámek, Frýdek-Místek, ČR
2008 Obrazy, Český Krumlov, ČR
2007 Sklo obrazy, Galerie Karviná, ČR
2006 Sklo a obrazy, Tančící dům, Praha
2006 Poetische Zeichrungen, Leverkusen, Německo
2006 Sklo a obrazy, Cateau du Val Saint-Lambert Sparing – Liege, Belgie
2006 Sklo – obrazy, Zámecká galerie, Kladno, ČR
2006 Sklo a obrazy, Waiden, Německo
2006 Sklo – obrazy, Schönsee, Německo
2006 Sklo – obrazy, CCAA Glassgalerie, Köln GmGH, Německo
2005 Sklo, Muzeum města Brna, Špilberk, ČR
2004 Sklo a obrazy, Chodovská tvrz, Praha, ČR
2003 Moser aj. Šuhájek – Návraty sklářského výtvarníka, Prodejna Moser, Praha
2003 Cahteau du vie Saint Lambert, Belgie
2003 Hořící keř, Galerie kritiků, Praha, ČR
2003 Sklo a obrazy, Pardubice, zámek, ČR
2002 Obrazy a skleněná plastika, Zámecká galerie, Vsetín, ČR
2002 Skleněná plastika, obrazy, design, Galerie synagoga, Hranice na Moravě, ČR

Solo exhibitions (selection)

2014 Armadillo, Alex Art Gallery, Prague

2012 Glass and painting, Ceska Lipa, CR

2012 Glaswelten von Suhajek, Viechtach, SRN2011 Jiri Suhajek, Art gallery Karlovy Vary, CR

2011 Glass and painting, Ajeto novy Bor, CR

2011 Glass and painting, Art centrum chagan, Ostrava, ČR

2011 Glass and painting, Tyn n. Vltavou, CR

2010 Glass and painting, Atrium, Prague, CR

2010 Glass and painting, Jablonec n. Nisou, CR
2010 Glass and painting, Liberec, CR
2009 Glass and painting, Galerie kotelna, Ricany, CR
2009 Secret cause, painting, galerie Santé, Praha, CR
2009 Jiří Šuhájek and Andrej Neméth, Kecskemét, Hungary
2008 Glass, zámek, Frýdek-Místek, CR
2008 Painting, Český Krumlov, CR
2007 Glass and painting, Galerie Karviná, CR
2006 Glass and painting, Tančící dům, Praha
2006 Poetische Zeichrungen, Leverkusen, BRD
2006 Glass and painting, Cateau du Val Saint-Lambert Sparing – Liege, Belgie
2006 Glass and painting, Zámecká galerie, Kladno, CR
2006 Glass and painting, Waiden, BRD
2006 Glass and painting, Schönsee, BRD
2006 Glass and painting, CCAA Glassgalerie, Köln GmGH, BRD
2005 Glass, Muzeum města Brna, Spilberk, CR
2004 Glass and painting, Chodovská tvrz, Prague, CR
2003 Burning bush, Gallery of Czech critics Adria, Prague, CR
2003 Paintings and design, Pardubice, CR
2003 Design of Czech glasd, National gallery, Prague, CR
2002 Glass and Paintings, Vsetin, CR
2002 Paintings and disign, Vsetin, CR
2002 Glass, paintings and design, Synagoga, Hranice na Moravě, CR
2000 Glass and Paintings, Zlaty beranek Gallery, Prague, CR
2000 Glass Sculpture and Paintings, IPB bank, Prague, CR
1999 Glass and Paintings, Ostrava, CR
1998 Glass and Paintings, Gallery Karvina, CR
1996–1997 Design Center, Glass and Paintings, Prague, CR
1995 Glass Sculptures, Vienna, Austria
1995 Glass, Bern, Switzerland
1994 Glass and Paintings, Brno, CR
1993 Glass Sculpture, Cervena trava Gallery, Prague, CR
1993 Jiri Suhajek and designers of B. A. G., Vsetin Museum, CR
1991 Glass and Paintings, Boca Raton, Judith Gallery, Florida, USA,
1990 Glass and Paintings, Art Gallery of Cheb, CR
1989 18 years of Artistic cooperation with Crystalex, Glass Company,
         Novy Bor, Spala Gallery, Prague, CR
1986 Glass Gallery, Munich, FRG
1985 Glass Museum, Novy Bor, CR
1985 “Kunst in Glas“ Gallery, Munich, FRG
1984 Cervene srdce Gallery with P. Roucka, Plzen, CR
1973 Glass Sculpture, Karolinka Gallery – Prague, CR
1973 Lobmeyer Gallery, Vienna, Austria
1970 Victoria and Albert Museum, London, GB Glass House,GB

Společné výstavy (výběr)

2012 Vše nejlepší, UPM, Praha, ČR

2012 Vltavotýnské výtvarné dvorky, Galerie Týn n. Vltavou, ČR

2011 Tolerance 95, Atrium, Praha, ČR

2011 Pražský festival souč. sklářského umění, Praha, ČR

2010 České sklo – mezi tradicí a inovací, Lommel, Belgie
2010 Sklo.Klasik, Belveder, Praha, ČR

2010 výstava Eco Glass Poland, Poland
2009 Evropská skleněná plastika – Conections, Mánes, Praha, ČR
2007 Smalt Art, Muzeum Ostrava, ČR
2006 Riegesburg, Rakousko
2006 Studioglass von den 60ern bis heute, Die Sammlung Fest. Museum Linigh, Německo
2006 Sklo, obrazy, Polské kulturní středisko, Praha
2006 150 let SUPŠ v Kamenickém Šenově, UMPRUM a design centrum, Praha
2003 České sklo od renesance po současnost, Riga, Lotyšsko
2003 Design českého skla, Národní galerie, Praha, ČR
2002 SUPŠ sklářská v Kamenickém Šenově, Severočeské muzeum, Liberec a Kamenický Šenov, ČR
2001 Stanislav Libenský a jeho žáci, Národní technické muzeum, Praha, ČR
1999–2000 Výstava českého skla. P.R. China 1999–2000

Group Exhibitions (selection)

2012 All best, UPM, Prague, CR

2012 Vltavotynske vytvarne dvorky, galerie Tyn n. Vltavou, CR

2011 Tolerance 95, Atrium, Prague, CR

2011 Prague festival at contemporary glass art, Prague, CR

2011 Czech Glass, Lommel, Belgium

2010 Czech glass between tradicion and inovation, Manes, Prague, CR

2010 Eco Glass Poland – Glass sympozium, Poland
2010 Smalt Art, Prague, CR
2009 Europien Glass Sculpture –Conections, Mánes, Prague, CR
2007 Smalt Art, Muzeum Ostrava, CR
2006 Glass, sculpture and painting, Riegesburg, Rakousko
2006 Studioglass von den 60ern bis heute, Die Sammlung Fest. Museum Linigh, BRD
2006 Glass and Painting, Polské kulturní středisko, Prague, CR
2006 150 years of SUPŠ Kamenický Šenov, UMPRUM and Design centrum, Prague, CR
2003 Czech glass from  renesance to present time, Riga
2003 Design of Czech glass, National Gallery, Prague, CR
2002 SUPS sklarska v Kamenickem Senove, Severoceske muzeum, Liberec and Kamenicky Senov, CR
2001 Stanislav Libensky and his students, NTM, Prague, CR
1998 Ctyri rocni obdobi, Biennalle di Venezia, Czechoslovak Pavilion, Venice, Italy
1997 Czech and Slovak Glass Sculpture, Glass Gallery London, GB
1995 International Glass, Frauenau, FRG
1993 Bohemia Crystal, Real Fabrica Des Cristales de la Granda, Segovia, Spain
1993 Clasic IV, Cortriek, Belgium
1993 Real Utopia Presentation, Strahov Stadion, Prague, CR
1992–1993 Festival of Czech and Japan Glass, Gallery Manes Prague and Hiroshima, Tokyo, Nagano
1991 Manes Gallery, Prague Glass Price, Prague, CR
1990 Czechoslovak Ovegmu Veszet 1945-89, Idarmuveszeti Museum, Budapest, Hungary
1990 Almelo Kunshaihop 88, Holland
1990 Prof. Stanislav Libensky and His Students, Museum of Glass, Jablonec nad Nisou, CR
1990 Almelo, Kunsthalhof
1990 Antwerpen, Sant Augustin Kerk L. Anverre
1990–1993 Prague Castle, Lemberk Castle, Real Utopia Breakfest
1989 Cykle Four Season of Year for Biennalle di Venezia, Italy
1989 Lee Selar Gallery, Morristown, New Jersey
1989 Verres de Boheme, Musee des Arts Decoratives, Paris, France
1989 Glass Does Not Grow in the Forest, Augustin Kerk Lanverre, Antwerp, Belgium
1988 Glass Now 88, Yamaha, Japan
1988, New Czech Glass, Suomen Lasimuseo Riihimaku, Finland
1988 Artistes Verriers de Tchecoslovaqui, Gallery Transparence Brussels, Belgium
Yamanashi Prefectural Museum of Art Japan 300 Years of Bohemian Glass
1987 Vidre daot, Hivernacle, Parc de la Ciutadella, Barcelona, Spain
1987 Czech Glass Art, Gallery Rob van den Doel, Den Haag, Holland
1987 New Glass from Czechoslovakia, Heller Gallery New York, NY
1987 Czechoslovak Glass Sculpture, Dum umeni, Brno, CR
1986 Gerd Glass Gallery, Essen, FRG
1986 Contemporary Czech Glass in Architecture, London, England; Swansea, Wales; Billingham, Scotland
1985 Avowal of Life and Peace, Belvedere, Prague, CR
1985 Coburg der Veste-Zweiter Coburger Glaspreis für moderne Glasgestaltung in Europa, Coburg, FRG
1985 World Glass Now 85, Sapporo, Hokkaido Museum of Modern Art, Japan
1985 New Czech Glass, Coleridge, London, GB
1985 Glass Sculpture Exhibition, Frauenau, FRG
1984 Meeting, Telc, CR
1984 Arts and Crafts Museum, U Hybernu Exhibition Hall, Wallenstein Riding School, Prague, CR
1984 Art 1984, Basle, Switzerland
1984 Kornschutte, European Glass Sculpture, Lucerne, Switzerland
1984 Biennalle di Venezia, Czechoslovak Pavilion, Venice, Italy
1984 Rob van den Doel Gallery, The Hague, Holland
1983 Exhibition WCC, Dublin, Ireland
1983 Arts and Crafts Museum, Prague, 1st International Glass Symposium, Jablonec nad Nisou, CR
1983 Isetan Art Museum Tokyo, Art Museum, Sapporo, Hokkaido Museum of Modern Art, Kofu
1983 The Glass Sculpture, Brno, CR
1983 Bohemian Glass, Gloll Gallery, Nuremburg, FRG
1983 Czechoslovak Glass, Kunstindustrillusset, Copenhagen
1982 Contemporary Czechoslovak Glass, Copenhagen, Denmark
1982 Results of the 1st International Glass Symposium, Novy Bor,CR
1981 Glass 81, Kasel, FRG
1980 Bohemian Glass, Hannover, FRG
1980 Valencia, Spain (Cevider)
1979 New Glass: Corning Museum of Glass, Corning, New York
        Toledo, Museum of Art, Toledo, Spain
         Renwick Gallery of the National Collection of Fine Arts,
         Smithsonian Institution, Washington, USA                
1979 Czechoslovak Glass, Chicago, USA
1979 3 rd International Glass Exhibition, Jablonec nad Nisou, CR
1978 2 nd Quadrennial in Erfurt, FRG
1977 Kasel 77, FRG
1976 Modernes Glas aus Amerika, Europa und Japan
         Museum für Kunsthandwerk, Frankfurt, FRG
         Kunstgewerbemuseum, Berlin, FRG
1974 Contemporary Bohemian Glass, Bucharest, Romania
         Moscow, Soviet Union,
         Sofia, Bulgaria
1973–1974 Bohmisches Glas der Gegenwart Museum für Kunst und Gewerbe,
         Hamburg, FRG
         Kunst Museum, West Berlin, FRG
         Badisches Landesmuseum, Karlsruhe, FRG
         Kunstsammlungen der Veste, Coburg, FRG
1973 Metamorphoses of Glass, Moravian Museum, Brno, CR
1970 Victoria and Albert Museum, Glass House, London, GB