Jana Moravcová

Sochařka Jana Moravcová – Modlová se narodila v roce 1929.

Studium ukončila v roce 1951 na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze, u profesorů J. Horejce a B. Stefana.

V témže roce se stala členem SVU Mánes. Od doby absolutoria se věnuje volné tvorbě. V roce 1954 od autorky zakoupila Národní galerie dvě plastiky.

Její práce jsou zastoupeny v různých krajských i cizozemských galeriích. Pracuje ve spolupráci s architekty a zabývá se zejména zahradní plastikou.

Její výtvarná činnost směřuje k ovládání sochařských materiálů, jako je kámen, dřevo a kov. Zprvu začíná pracovat na motivech zvířat, dětí, portrétů realizovaných v mramoru. Později nahrazují figurální témata díla nefigurální a celá její tvorba dostává nový rozměr. Obrací se k organické i anorganické přírodě.

Vzrušuje jí tajemství vesmíru, nočního nebe, tajemné úkryty, reminiscence na gotické katedrály, vymýšlí si stále nové imaginární formy. Je v nich obsazeno cosi obecně lidského co pohlcuje čas, který tak intensivně vnímáme. V těchto dílech už nejde jen o sochařskou stavbu a řád, ale i o duchovní poslání.