Jan Vít (*1950)

figurální bronzová plastika | figurative bronze sculpture

tvůrce současného minimalismu

Jan Vít prošel obdobím portrétní tvorby i obdobím realistické figury. V pozdějších plastikách reflektuje divadelní a taneční zkušenost a není mu cizí ani novozákonní tématika.

 

Autor ve svých plastikách klade důraz na čistotu linií, vyváženost a stylizaci tvarů, avšak vždy s vnitřním obsahem.

 

V jeho současné tvorbě je dominantní oscilace mezi expresí a geometrickou kompozicí, mezi hrou a konstrukcí.

 

K charakteristickým znakům sochaře patří vytříbené minimalistické linie a tvary figurální tvorby, které dávají jeho plastice nezaměnitelnou podobu.

 

Autor se účastnil mnoha výstav a je zastoupen v galeriích a soukromých sbírkách doma i v zahraničí. Žije a pracuje v Praze.

Jan Vít passed through a period of portraits as well as a period of realistic figural sculptures. His theatrical and dancing experience and his intimate familiarity with topics of the New Testament are reflected in his latest works.

The author emphasizes clarity of lines, balance and stylize of shapes together with inner contents. Jan´s creativity oscillates between expressive and geometric composition, between play and design.

A refine minimalistic line and shape are characteristic in his current works and give an unmistakeable personal style to his figural sculptures.

Jan Vít presented his works in array of exhibitions and his sculptures are represented in private collections and galleries at home as well as abroad.

He lives and works in Prague.