Jan Uldrych

  Jakmile Jan dokončil svá studia na Akademii výtvarných umění v Praze v r. 2009, bylo zřejmé, že je jedním z předních absolventů Ateliéru klasické malby u prof. Z.Berana. Někdo by mohl říci, že Jan Uldrych je hyper realista, ale pravdou je pouze fakt, že preferuje dokonalost detailu.

  Maluje figuru, tenzní scény v ne / realistických krajinách. Zvířata obdařená úrovní lidské inteligence, zvířata sama se lidmi stávající.

  Na většině jeho obrazu není záměrem zrcadlit skutečnost. Autor tvoří nespecifikovatelné objekty, které každé oko vnímá odlišně. Světlo, které Jan na plátnech vyobrazuje je pouze prostředek nutný k odhalení "zdrojového" tématu díla.

  Jeho obrazy jsou zastoupeny v mnoha evropských sbírkách.

    When Jan finished his studies at Academy of Fine Arts in Prague in 2009, it was obvious that he was one of the eminent current students of Studio of classic panting (professor Z.Beran). Some can say that Jan is a hyper-realist, but the truth is that he only prefers the perfection of detail.

    He paints figures, exciting scenes in real / unreal landscapes where you can feel the wind blowing on you while watching the painting. Animals using human level of intelligence, animals becoming human beings themselves.

    In most of new paintings Jan is not using any real matter to mirror on the canvas. He creates unspecified objects which every eye marks different. Light displayed on the painting is only a complement needed to discover sources of beings hidden deep in the core of general substance.

    His paintings are represented in many European art collections.

Vzdělání

2003-2009 – AVU, atelier klasických malířských technik, prof. Zdeněk Beran, Praha

 

1999-2003 – Výtvarná škola Václava Hollara, Praha

Education

2003 – 2009 – Academy of Fine Arts in Prague, studio of prof. Zdeněk Beran

 

1999 – 2003 – Art College of Václav Hollar, Prague