Jan Štohanzl

Jan Štohanzl se narodil 6. listopadu 1948 v Přibyslavi. Po roční praxi ve Sklárnách Bohemia Poděbrady, závod Dobronín (1966-67) studoval na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Železném Brodě v oddělení broušeného skla (1967-71). Poté se dva roky se připravoval na dráhu učitele v oddělení broušeného skla (1971-73). Z politických důvodů na toto místo nenastoupil. Potom byl zaměstnancem ateliéru broušení skla Ústředí uměleckých řemesel v Praze (1973-1989), od roku 1981 jeho vedoucím. Získal titul „mistr umělecké řemeslné práce“ v oboru broušení skla (1977), stal se členem Svazu českých výtvarných umělců (1988). Od roku 1989 je sklářským výtvarníkem ve svobodném povolání.

Jan Štohanzl was born on November 6, 1948, in Přibyslav. Following one year of practical training in the Dobronín Glassworks attached to the Sklárny Bohemia in Poděbrady (1966–67), he studied at the Specialized School of Glassmaking in Železný Brod, in the Department of Cut Glass (1967–71). For two years he prepared for the career of workshop instructor of the Department of Cut Glass (1971–73). But for political reasons, he could not take this position. Subsequently, he was employed in the Glass-cutting Studio of the Centre for Artistic Crafts in Prague (1973–89); since 1981 the studio led. He was awarded the title “Master of Artistic Crafts” in cut glass (1977) and was admitted to the Union of Czech Fine Artists (1988). He has been a freelance glass artist since 1989.