Ivan Kolman

Narozen | Born in 1944 (Praha)

Vzdělání

1962-68 studia na VŠUP atelier prof. Libenského – sklo, glyptika
1967 studijní pobyt na Royal College of Art v Londýně
1980 studijní pobyt ve Velké Británii
Nyní žije a pracuje v Liberci

Akademický sochař Ivan Kolman je žákem prof. Stanislava Libenského. Z tohoto původního prostředí UMPRUM se posléze vydal svou vlastní cestou a svůj hlavní zájem věnuje práci s broušeným a pískovaným sklem. Toto tradiční řemeslo přetvořil ve zcela unikátní výtvarný styl, který v umělecké i řemeslné rovině nemá ve světě obdoby. Jeho díla byla vystavována na prestižních výstavách a veletrzích po celém světě. Jeho práce jsou v držení soukromých sběratelů zejména na evropském, asijském a americkém kontinentě. V neposlední řadě vytvořil oficiální dar České republiky papeži Janu Pavlu II. u příležitosti svatořečení Anežky české.

 

 

Education

1962-68 studies at VŠUP atelier of Prof. Libensky – glass
1967 studies at Royal College of Art in London
1980 studies in Great Britain
At the time being he is living and working in Liberec, Bohemia.

Ivan Kolman is gripped by the medium of glass. The extraordinary thing about his art is its absolute originality. He creates a new exceptional and particular style that cannot be found anywhere else in the world. Mr. Kolman, a disciple of the well-known Czech artist Prof. Libensky, creates a combination of cut and sandblasted sheets of glass. These are then situated on a dark backing board to highlight the details. Some details are plated in a vacuum kiln. His elaborate incomparable style of high intrinsic value has been appreciated all over the world and his successful exhibitions testify to the high degree of Mr. Kolman´s work.