Ingrid Glaserová

Vystudovala na VŠUP filmovou a televizní grafiku u Prof. Jágra. Závěrečnou zkouškou byl animovaný film “Jepice” ve spolupráci s Krátkým filmem Praha. Dále pokračovala postgraduálním studiem na Riettfeld Academy v Amsterodamu, kde rozšířila svůj obzor studiem grafických technik jako je tisk z hloubky. Zdokonalila se v mnohobarevném soutisku na zinkových a měděných deskách. Její důsledná kontinuita hledání přesného výrazu autorčina podvědomí zrála ve změnu výtvarného média. Tento vývojový posun se dá posoudit od kroku figurální olejomalby k výrazné abstrakci, která signalizovala její budoucí tvorbu sklářskou. Také její snaha po plasticitě v jejích obrazech je zapříčiněna autorčinou přípravou práce se sklem. Fascinace permanentně se měnící hmotou, světlem, spoutané energie a duchovního náboje se mění v podvědomý objekt. Ústřední téma je transformování jejích poznatků o životě, o zužitkování malířských a grafických technik do svých podvědomých skleněných objektů a jejich katarzní účinek na autorku samotnou.

Její skleněné objekty jsou osobité a natolik nezaměnitelné, že je o jejím významu pro hledání nového názoru na současné i budoucí ručně tvarované hutní sklo nelze pochybovat. Zkušenosti s grafikou a malbou jí dovolují odvážněji pracovat jak s tvary a detaily, tak s jejich barevností. Navíc ji umožňují chápat ateliérovou sklářskou tvorbu jako nedílnou součást dnes v malířství a sochařství uplatňovaných tendencí, což se ne vždy daří těm výtvarníkům, kteří se zajímají jen o sklo. S hutním sklem a pro něj charakteristickými technikami se seznamuje postupně. Respektuje přirozené chování roztavené skloviny a se skláři spoluprožívá každé jejich gesto. Odmítá realizaci svých návrhů bez aktivní spoluúčasti na ní, protože také vlastní výrobní proces je pro ni jedinečným a ničím nenahraditelným zdrojem inspirace a energie.

 

Antonín Langhamer.